Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Klinická biochemie

Obsah

1. Klinická biochemie - vznik a postavení mezi ostatními vědními obory

2. Preanalytické vlivy na výsledek laboratorního vyšetření

3. Analytické vlastnosti laboratorní metody

4. Vlastnosti laboratorní metody z hlediska klinického

5. Referenční hodnoty laboratorních vyšetření

6. Kontrola kvality laboratorního vyšetření

7. Základní vyšetření moči

8. Bílkoviny krevní plazmy

9. Nebílkovinné dusíkaté látky

10. Stanovení aktivity enzymů

11. Metabolismus vody, sodíku, draslíku a chloridů. Osmolalita

12. Metabolismus vápníku, hořčíku a fosforu

13. Acidobazická rovnováha a její poruchy, krevní plyny

14. Metabolické bilance

15. Stopové prvky

16. Vitamíny

17. Hormony

18. Laboratorní vyšetření u diabetu

19. Rizikové faktory rozvoje aterosklerózy

20. Laboratorní diagnostika infarktu myokardu

21. Laboratorní ukazatele kostního metabolismu

22. Klinicko-biochemické vyšetření trávicího ústrojí

23. Parenterální a enterální výživa z hlediska klinické biochemie

24. Laboratorní vyšetření u onemocnění jater

25. Diferenciální diagnostika hyperbilirubinémií

26. Funkční zkoušky ledvin

27. Laboratorní vyšetření u urolitiázy

28. Laboratorní známky zhoubného novotvaru

29. Dědičné poruchy metabolismu

30. Cytochemické vyšetření mozkomíšního moku

31. Laboratorní vyšetření výpotku

32. Laboratorní vyšetření v těhotenství

33. Zvláštnosti laboratorního vyšetřování v dětském věku a ve stáří

34. Základy toxikologie

35. Mechanizace, automatizace, robotizace. Využití výpočetní techniky v klinicko-biochemické laboratoři

Seznam užitých zkratek a symbolů

Přehled referenčních rozmezí základních klinicko-biochemických vyšetření

Stručný anglicko-český slovníček odborných termínů

Autoři

RejstříkZPĚT na detail knihy