Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

CT angiografie

Obsah

Úvod

1. Strategie vyšetření

1.1. Definice, principy a indikace CTA

1.2. Intravenózní aplikace kontrastní látky

1.3. Cirkulační čas

1.4. Cirkulační fáze

1.5. Schémata aplikace kontrastní látky

1.6. Akviziční rychlost a perioda zobrazení

1.7. EKG synchronizace

1.8. Detektorové systémy

1.9. Kolimace a šíře obrazu

1.10. Rekonstrukční parametry

1.11. Postprocessing

1.12. Planární rekonstrukce

1.13. Maximum intensity projection

1.14. Volume rendering technique

1.15. Základní typy nastavení VRT

1.16. Editování VRT

1.17. CT perfúze

1.18. Funkční vyšetření srdce

1.19. Kalciové skóre

1.20. Dokumentace a archivace CTA

2. Hodnocení nálezů

2.1. Hodnocení nálezů

2.2. Hodnocení cévní stěny

2.3. Hodnocení lumina cévy

2.4. Hodnocení hemodynamiky

2.5. Hodnocení prokrvení orgánů

3. Cévy mozku, hlavy a krku

3.1. CTA mozku, hlavy a krku

3.2. Anatomie

3.3. Variety tepen mozku, hlavy a krku

3.4. Intrakraniální aneuryzmata

3.5. Krvácející intrakraniální aneuryzmata

3.6. Arteriovenózní malformace

3.7. Neokluzivní ischémie

3.8. Akutní arteriální okluze

3.9. Chronická arteriální okluze

3.10. Arteriální tortuozita, coiling a kinking

3.11. Arteriální stenózy

3.12. Cévní spazmy a poranění tepen

3.13. Vaskulitidy a podobné arteriopatie

3.14. Intrakraniální žilní trombóza

3.15. Stavy po operacích mozku a endovaskulárních intervencích

4. Plicní oběh

4.1. CTA plicního oběhu

4.2. Anatomie

4.3. Anomálie plicnice

4.4. Anomálie plicních žil

4.5. Akutní plicní embolizace

4.6. Plicní hypertenze

4.7. Sekundární změny v plicním řečišti

4.8. Bronchiální tepny

5. Srdce a věnčité tepny

5.1. CTA srdce a věnčitých tepen

5.2. Anatomie srdce

5.3. Anatomie věnčitých tepen

5.4. Vrozené srdeční vady

5.5. Získané chlopenní vady

5.6. Stenózy věnčitých tepen

5.7. Uzávěry věnčitých tepen

5.8. Rekonstrukce koronárního řečiště

5.9. Onemocnění myokardu

5.10. Onemocnění perikardu

6. Aorta

6.1. CTA aorty

6.2. Anatomie

6.3. Variety vývoje a anomálie aorty

6.4. Koarktace aorty

6.5. Aneuryzmata aorty

6.6. Disekce aorty

6.7. Intramurální hematom

6.8. Poranění aorty

6.9. Spontánní krvácení z aorty

6.10. Trombóza a uzávěr aorty

6.11. Záněty aorty

6.12. Pooperační změny aorty

6.13. Aortální stentgrafy

7. Abdominální tepny

7.1. CTA abdominálních tepen

7.2. Anatomie

7.3. Varianty segmentace ventrálních tepen

7.4. Variety tvaru a arteriálního zásobení ledvin

7.5. Dysplazie viscerálních tepen

7.6. Stenózy viscerálních tepen

7.7. Akutní viscerální ischémie

7.8. Spontánní abdominální krvácení

7.9. Traumata abdominálních tepen

7.10. Cévní změny u intestinálních zánětů

7.11. Transplantace jater a ledvin

8. Periferní tepny

8.1. CTA periferních tepen

8.2. Anatomie

8.3. Aneuryzmata periferních tepen

8.4. Ischemická choroba dolních končetin

8.5. Akutní končetinová ischémie

8.6. Periferní cévní rekonstrukce

8.7. Komplikace cévních rekonstrukcí

9. Žíly

9.1. CTA žil

9.2. Portální oběh

9.3. Portokavální anastomózy

9.4. Presinusoidální portální hypertenze

9.5. Sinusoidální portální hypertenze

9.6. Postsinusoidální portální hypertenze

9.7. Žíly velkého oběhu

9.8. Anomálie žil velkého oběhu

9.9. Obstrukce magistrálních žil

9.10. Žilní trombóza

10. Nádory

10.1. CTA nádorových procesů

10.2. Nádory mozku, hlavy a krku

10.3. Karcinom plic

10.4. Nádory jater

10.5. Karcinom pankreatu

10.6. Neuroendokrinní nádory

10.7. Karcinom ledviny

10.8. Nádory kostí a měkkých tkání

Přílohy

Zkratky

Rejstřík

LiteraturaZPĚT na detail knihy