Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Onkologie pro praktické lékaře

Obsah

Seznam zkratek

Úvod

1. Pacient v ordinaci praktického lékaře (B. Konopásek)

1.1. Anamnéza - některá onkologická specifika

1.2. Fyzikální vyšetření

1.3. Základní paraklinická vyšetření

1.4. Pracovní diagnóza - odeslání k příslušnému specialistovi

1.5. Pacient během onkologické terapie

1.6. Dipenzarizace

2. Vyšetřovací zobrazovací techniky (J. Daneš)

2.1. Přehled radiodiagnostických metod

2.2. Metody nukleární medicíny v onkologické diagnostice

2.3. Radiační zátěž při některých radiodiagnostických vyšetřeních

2.4. Indikační postupy u některých onemocnění

2.5. Radiodiagnostické metody při screeningu nádorů

3. Vyšetřovací biochemické metodiky (T. Zima, I. Matouš-Malbohan, D. Bezdíčková)

3.1. Obecné zásady odběru matriálu a indikace laboratorního vyšetření

3.2. Laboratorní vyšetření

4. Onkologie - jednotlivé maligní nádory (B. Konopásek, P. Mareš)

5. Onkologie - revizní lékař (H. Dolanský, J. Calta)

5.1. Domácí zdravotní péče

5.2. Preventivní prohlídky a onkologická prevence

5.3. Lázeňská péče

6. Onkologie - posudkový lékař (J. Boháč)

6.1. Nemocenské pojištění

6.2. Posuzování invalidity

6.3. Posuzování ve zvláštních případech

7. Onkologie a právní hlediska (J. Stolínová)

7.1. Informování pacienta

7.2. Souhlas se zdravotní péčí, revers

7.3. Zdravotnická dokumentace

7.4. Povinná mlčenlivost

7.5. Lex artis

8. Hospicová péče (M. Svatošová)

9. Léčitelé a šarlatáni (B. Konopásek)

10. Praktický lékař (B. Skála)ZPĚT na detail knihy