Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Chirurgie orgánových metastáz

Obsah

Autoři

Předmluva

Introduction

Úvod

1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar)

1.1. Typy nádorového růstu

1.2. Šíření maligních nádorů

1.3. Souhrn

1.4. Summary

2. Obecné klinické aspekty diagnostiky a terapie nádorových metastáz (Jan Žaloudík)

2.1. Souhrn

2.2. Summary

3. Možnosti intervenční radiologie v léčbě metastáz (Igor Suškevič)

3.1. Diagnostické možnosti

3.2. Terapeutické možnosti

3.3. Souhrn

3.4. Summary

4. Léčba bolesti u kostních metastáz (Marek Hakl, Pavel Ševčík)

4.1. Farmakoterapie bolesti

4.2. Paliativní radioterapie

4.3. Závěr

4.4. Souhrn

4.5. Summary

5. Význam funkčních zobrazovacích metod v diagnostice metastáz - pozitronová emisní tomografie - PET scan (Jan Žaloudík, Karol Bolčák)

6. Plicní metastázy (Ivan Čapov, Václav Jedlička, Adam Peštál, Jan Doležel)

6.1. Možnosti chirurgické léčby plicních metastáz (Václav Jedlička)

6.2. Diagnostika plicních metastáz (Jan Doležel)

6.3. Předoperační příprava (Adam Peštál)

6.4. Historie chirurgické léčby plicních metastáz (Ivan Čapov)

6.5. Indikace a kontraindikace chirurgické léčby plicních metastáz (Ivan Čapov)

6.6. Plicní metastázy bronchogenního karcinomu (Václav Jedlička)

6.7. Operační přístup, VATS, kompletnost operace (Ivan Čapov)

6.8. Rozsah operačního zákroku (Ivan Čapov)

6.9. Rekurence onemocnění, možnosti retorakotomie (Ivan Čapov)

6.10. Přežívání, prognóza, prognostické faktory (Ivan Čapov)

6.11. Charakteristika plicních metastáz podle jejich primárního nádorového původu (Ivan Čapov)

6.12. Izolovaná plicní perfúze v léčbě plicních metastáz (Ivan Čapov)

6.13. Souhrn (Ivan Čapov)

6.14. Summary

7. Jaterní metastázy (Jan Wechsler, Igor Penka)

7.1. Úvod

7.2. Současný stav

7.3. Incidence resekabilních metastáz

7.4. Poznámky k anatomii jater

7.5. Klasifikace resekčních postupů

7.6. Diagnostické postupy

7.7. Onkologické základy

7.8. Volba operačního postupu

7.9. Obecné zásady

7.10. Předoperační příprava

7.11. Technické aspekty operace

7.12. Technika disekce jaterní tkáně

7.13. Ošetření resekční plochy

7.14. Morbidita a mortalita v souvislosti s resekcí jaterní metastázy

7.15. Regionální postupy

7.16. Systémová léčba

7.17. Tumorspecifické aspekty jaterních metastáz

7.18. Následná péče a dispensarizace

7.19. Souhrn

7.20. Summary

8. Neurochirurgická problematika mozkových metastáz (Zdeněk Novák)

8.1. Úvod

8.2. Klinická symptomatologie

8.3. Diagnostika

8.4. Diferenciální diagnóza

8.5. Komplexní terapie

8.6. Léčba edému mozku

8.7. Chirurgická léčba

8.8. Radiochirurgie

8.9. WBRT (whole brain radiotherapy)

8.10. Chemoterapie

8.11. Imunoterapie

8.12. Souhrn

8.13. Summary

9. Kostní metastázy (Pavel Janíček)

9.1. Úvod

9.2. Klinické příznaky

9.3. Vyšetření a diagnóza

9.4. Biomechanické úvahy

9.5. Léčba

9.6. Souhrn

9.7. Summary

10. Metastázy do regionálních mízních uzlin (Ivan Čapov)

10.1. Co znamená pojem zvětšená lymfatická uzlina?

10.2. Sentinelová mízní uzlina

10.3. »Skipping« metastázy

10.4. Problematika lymfadenektomie

10.5. Mikrometastázy

10.6. Souhrn

10.7. Summary

11. Sporadicky se vyskytující metastázy (Václav Jedlička)

11.1. Úvod

11.2. Metastázy do nadledvin

11.3. Metastázy do sleziny

11.4. Metastázy do ledvin

11.5. Metastázy do pankreatu

11.6. Metastázy do gastrointestinální oblasti

11.7. Peritoneální metastázy

11.8. Metastázy do testikulární oblasti

11.9. Metastázy do ovarií

11.10. Metastázy do oka

11.11. Metastázy do srdce

11.12. Metastázy do štítné žlázy

11.13. Metastázy do pleury

11.14. Nádory do svalů a měkkých tkání

11.15. Souhrn

11.16. Summary

12. Kožní metastázy (Hana Jedličková)

12.1. Výskyt

12.2. Mechanismus šíření

12.3. Klinický obraz

12.4. Chování metastáz

12.5. Nejčastěji se vyskytující metastázy do kůže

12.6. Zvláštní typy kožních metastáz

12.7. Souhrn

12.8. Summary

13. Metastázy nádorů dětského věku (Jaroslav Štěrba, Viera Bajčiová, Jarmila Skotáková)

13.1. Úvod

13.2. Metastázy dětských nádorů dle jednotlivých orgánů

13.3. Klinický význam, léčba metastáz u nejčastějších solidních nádorů dětského věku

13.4. Souhrn

13.5. Summary

14. Metastatické postižení peritonea a pleury (Ivan Čapov)

14.1. Karcinomatóza pleurální dutiny

14.2. Karcinomatóza peritoneální dutiny

15. Závěr (Ivan Čapov)

Seznam zkratek

RejstříkZPĚT na detail knihy