Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Gynekologie

Druhé, doplněné a přepracované vydání

Obsah

Předmluva k druhému vydání

Předmluva k prvnímu vydání

1. Anatomie reprodukčních orgánů (Jan Hořejší, Rastislav Druga)

1.1. Vývoj reprodukčních orgánů

1.2. Klinická anatomie

2. Fyziologie reprodukčních orgánů (Jaroslav Živný)

2.1. Syntéza, metabolismus a mechanismus účinku hormonů

2.2. Mechanismus účinku pohlavních hormonů

2.3. Metabolismus a vylučování pohlavních steroidů

2.4. Fyziologické účinky pohlavních hormonů

2.5. Menstruační cyklus

2.6. Regulace ovariální činnosti

3. Vyšetřovací metody (Jindřich Tošner, Evžen Čech)

3.1. Obecné zásady

3.2. Gynekologické vyšetření

3.3. Mikrobiologická a imunologická vyšetření

3.4. Obecné laboratorní metody

3.5. Funkční testy

3.6. Genetické vyšetření

3.7. Zobrazovací metody

3.8. Metody tenzometrické

3.9. Endoskopické vyšetřovací metody

3.10. Operační diagnostické metody

3.11. Orgánová diagnostika

4. Gynekologické operace (Karel Citterbart)

4.1. Zásady gynekologického operování

4.2. Příprava nemocné k operaci

4.3. Operační přístupy

4.4. Způsoby znecitlivění

4.5. Pooperační péče

4.6. Pooperační komplikace

5. Vrozené vývojové vady (Jan Hořejší)

5.1. Určení pohlaví

5.2. Ageneze a dysgeneze gonád

5.3. Malformace intersexuální

5.4. Poruchy vývoje paramezonefrických (Müllerových) vývodů a jejich derivátů

5.5. Sdružené vrozené vývojové vady

5.6. Drobné anomálie rodidel

6. Endokrinní syndromy (Igor Crha)

6.1. Syndrom polycystických ovarií

6.2. Syndromy spojené s hyperprolaktinémií

6.3. Předčasné ovariální selhání

6.4. Různé syndromy s projevy ovariální dysfunkce

7. Nepravidelnosti menstruačního cyklu (Igor Crha)

7.1. Fyziologický menstruační cyklus

7.2. Menstruační dysfunkce

8. Dětská gynekologie (Jan Hořejší)

8.1. Gynekologie dětského a adolescentního věku

8.2. Pohlavní dospívání dívky

8.3. Záněty rodidel

8.4. Synechia vulvae infantum

8.5. Krvácení z rodidel

8.6. Poruchy pohlavního dospívání

8.7. Nádory rodidel

8.8. Úrazy rodidel

8.9. Forenzní dětská gynekologie

8.10. Gynekologická balneoterapie dětí a dorostu

9. Sexualita ženy (Michal Pohanka)

9.1. Sexualita ženy v jednotlivých životních obdobích

9.2. Fyziologie sexuálních funkcí ženy

9.3. Diagnóza sexuální dysfunkce

9.4. Klasifikace sexuálních dysfunkcí dle mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10)

9.5. Sexuální dysfunkce vázané na gynekologické obtíže a operace

10. Plánované rodičovství a antikoncepce (Zdeněk Rokyta)

10.1. Ženská antikoncepce

10.2. Mužská antikoncepce

10.3. Sterilizace

10.4. Interrupce

11. Záněty (Vít Unzeitig)

11.1. Vulvitis

11.2. Colpitis

11.3. Cervicitis

11.4. Endometritis

11.5. Hluboký pánevní zánět

11.6. Gonorrhoea

11.7. Syphilis (lues)

12. Endometrióza (Pavel Ventruba)

12.1. Etiologie

12.2. Patogeneze

12.3. Diagnostika

12.4. Klasifikace

12.5. Klinický obraz

12.6. Komplikace endometriózy

12.7. Terapie endometriózy

12.8. Prognóza endometriózy

12.9. Prevence

13. Poruchy plodnosti (Pavel Ventruba)

13.1. Prevalence a epidemiologie neplodnosti

13.2. Fyziologie reprodukce

13.3. Poruchy plodnosti u ženy

13.4. Poruchy plodnosti u muže

13.5. Nevysvětlená neplodnost

13.6. Prevence poruch plodnosti

14. Asistovaná reprodukce (Karel Řežábek)

14.1. Základní metody asistované reprodukce

14.2. Kryokonzervace spermií, oocytů a embryí

14.3. Potřebná vyšetření a indikace metod AR

14.4. Stimulace ovarií k IVF

14.5. Odběr oocytů při IVF

14.6. Laboratorní část IVF

14.7. Embryotransfer a následná podpora

14.8. Pravděpodobnost otěhotnění po AR

14.9. Zákonná úprava asistované reprodukce

14.10. Ovariální hyperstimulační syndrom

14.11. Mimoděložní těhotenství po IVF

14.12. Programy darovaných spermií, oocytů a embryí

15. Prekancerózy a nádory (Lukáš Rob)

15.1. Základy onkogynekologie

15.2. Nádory vulvy

15.3. Nádory pochvy

15.4. Nádory děložního hrdla

15.5. Nádory děložního těla

15.6. Nádory vejcovodu

15.7. Nádory vaječníků

15.8. Gestační trofoblastická nemoc

16. Descenzus orgánů malé pánve (Michael Halaška)

16.1. Etiologie

16.2. Incidence

16.3. Anatomická východiska

16.4. Vyšetření

16.5. Operační léčba descenzu

17. Urogynekologie (Alois Martan)

17.1. Fyziologie mikce

17.2. Klasifikace poruch funkce dolních močových cest

17.3. Přehled standardizované terminologie funkce dolních cest močových

17.4. Vyšetřovací metody

17.5. Léčba inkontinence moči

18. Náhlé příhody (Milan Kudela)

18.1. Diferenciální diagnostika náhlých příhod břišních

18.2. Gynekologické zevní krvácení ohrožující život

18.3. Stavy bezvědomí

18.4. Náhlé příhody břišní v dětské gynekologii

19. Nemoci prsu (Pavel Strnad)

19.1. Vyšetřovací metody

19.2. Rizikové faktory karcinomu prsu

19.3. Nezhoubná onemocnění prsu

19.4. Prekurzorové léze (prekancerózy)

19.5. Karcinomy prsu in situ

19.6. Invazivní karcinomy

19.7. Terapie karcinomu prsu

20. Klimakterium (Taťána Rešlová)

20.1. Terminologie

20.2. Ovariální stárnutí a evoluce menopauzy

20.3. Endokrinní a klinické charakteristiky fází ovariálního stárnutí

20.4. Projevy nedostatku estrogenů

20.5. Hormonální substituční léčba časných a pozdních projevů deficitu estrogenů

20.6. Závěr

21. Právní a etická problematika v gynekologii (Pavel Čepický)

21.1. Právní problematika v gynekologii

21.2. Etická problematika v gynekologii

22. Psychosomatika v gynekologii (Zuzana Líbalová)

22.1. Obecná část

22.2. Speciální část

RejstříkZPĚT na detail knihy