Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Jáchym Ondřej Šlik (1569-1621)

Antropologický a lékařský průzkum jeho lebky

Obsah

Obsah

 

Úvodem

 

1. Místo Jáchyma Ondřeje Šlika v českých dějinách

1.1. Curriculum vitae

1.2. Bílá hora

1.3. Soud

1.4. Staroměstské popravy

1.5. Osudy hlav českých pánů setnutých na Staroměstském náměstí

 

2. Identifikace pozůstatků Jáchyma Ondřeje Šlika

2.1. Hlava hraběte

2.2. Manipulace s tělem hraběte (Jáchymov * Planá)

2.3. Identifikace Šlikovy lebky (Lebka jako rodinná relikvie * Mimořádný útvar vytvořený na lebce * Pokus o přírodovědecké posouzení lebky)

 

3. Antropologicko-lékařský průzkum lebky připisované J. O. Šlikovi

3.1. Vyzvednutí domnělé lebky J. O. Šlika ve Veliši

3.2. Zachovalost relikvie

3.3. Demografická data (Pohlaví jedince * Dožitý věk jedince)

3.4. Antropologická charakteristika (Metrická charakteristika * Popis lebky v normách * Vedlejší dutiny obličeje * Chrup a zubní oblouk horní čelisti)

3.5. Osteom čelní kosti

3.6. Podoba Jáchyma Ondřeje Šlika (Grafická rekonstrukce Šlikovy podoby podle morfologie lebky * Superprojekce lebky do portrétů rodičů hraběte * Portréty hraběte z pozdější doby)

3.7. Závěr

 

Prameny a literatura

Poznámky

Obrazová příloha

Rozhovor s autorem

Ediční poznámkaZPĚT na detail knihy