Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Diagnostika zlomenin pánve a acetabula

Obsah

Předmluva

 

Úvod

 

1. Klasická skiagrafie

Úvod

Cíl vyšetření

Způsob vyšetření

Výhody vyšetření

Nevýhody vyšetření

 

2. Ultrasonografické vyšetření

Úvod

Cíl vyšetření

Způsob vyšetření

Výhody FAST

Nevýhody FAST

 

3. Retrográdní uretrocystografie

Úvod

Cíl vyšetření

Způsob vyšetření

Výhody vyšetření

Nevýhody vyšetření

 

4. Výpočetní tomografie

Úvod

Cíl vyšetření

Způsob vyšetření

Výhody spirálního CT vyšetření

Výhody vyšetření MDCT

Nevýhody CT i MDCT vyšetření

 

5. Angiografie

Úvod

Cíl vyšetření

Způsob vyšetření

Výhody DCA

Nevýhody DCA

 

6. Magnetická rezonance

Úvod

Cíl vyšetření

Způsob vyšetření

Výhody MR

Nevýhody MR

 

7. Zařazení jednotlivých zobrazovacích metod v primárním diagnostickém procesu

Úvod

Klasická skiagrafie

Ultrasonografické vyšetření

Retrográdní uretrocystografie

CT vyšetření

Angiografie

Magnetická rezonance

Závěr

 

8. Klasifikace zlomenin pánve

Anatomické a biomechanické poznámky

Tileova klasifkace

Youngova a Burgessova klasifikace

Denisova klasifikace

Pohlemannova klasifikace

Islerova klasifikace

Jonesova klasifikace

Bircherova a Hargroveova klasifikace

 

9. Klasifikace zlomenin acetabula

Anatomické a biomechanické poznámky

Přehled používaných klasifikací

Letournelova klasifikace

Harrisova klasifikace

 

10. Příklady zlomenin pánve podle AO klasifikace

AO klasifikace zlomenin pánve

Popis poranění typu 61-A1

Možnosti léčby

Popis poranění typu 61-A2

Možnosti léčby

Popis poranění typu 61-A3

Možnosti léčby

Popis poranění typu 61-B1

Možnosti léčby

Popis poranění typu 61-B2

Možnosti léčby

Popis poranění typu 61-B3

Možnosti léčby

Popis poranění typu 61-C1

Možnosti léčby

Popis poranění typu 61-C2

Možnosti léčby

Popis poranění typu 61-C3

Možnosti léčby

 

11. Příklady zlomenin acetabula podle AO klasifikace

AO klasifikace zlomenin acetabula

Popis poranění typu 62-A1

Možnosti léčby

Popis poranění typu 62-A2

Možnosti léčby

Popis poranění typu 62-A3

Možnosti léčby

Popis poranění typu 62-B1

Možnosti léčby

Popis poranění typu 62-B2

Možnosti léčby

Popis poranění typu 62-B3

Možnosti léčby

Popis poranění typu 62-C1

Možnosti léčby

Popis poranění typu 62-C2

Možnosti léčby

Popis poranění typu 62-C3

Možnosti léčby

 

Závěr

 ZPĚT na detail knihy