Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Útržky paměti

Obsah

Předmluva

Prolog

Dětství a školní léta

Moje rodina

Reálné gymnázium Kodaňská 1935-1943

Skauting

Za války

Jak jsem se stal odbojářem

Totální nasazení

Pražské povstání 1945

Studium

Konečně na medicínu

Začátky ve Fyziologickém ústavu

Od profesora Laufbergera k profesoru Karáskovi a docentu Poupovi (1947-1950)

Promoce, nebo na rok do dolů?

Po promoci

Nemocnice OÚNZ v Děčíně

Pět dlouhých let vojny

Rok 1955: Konečně zpět na klinice a u endokrinologie

Výzkumná činnost

TRH

Další výzkumy

Modrý protein v krvi a jiné nezodpovězené otázky

Do světa

Zahraniční cesty

Kongresy a sympozia

Vědecké společnosti a popularizace vědy

Československá endokrinologická společnost ČLS JEP

Jak jsem se dostal k hormonům

Rada lékařských věd

Učená společnost České republiky

Popularizace vědy

Glosy na závěr

Co dělala moje manželka

Jak vydělat v mládí peníze a po čem jsem (někdy marně) toužil

Rekreace, chalupa

Jak jsem jednou vážně stonal

Ideologie a různé -ismy

Útržky, které jsem si zaznamenal

Útržky, které zachytil celuloidový pásek

Poděkování

O autorovi

Jmenný rejstříkZPĚT na detail knihy