Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Pomoc dětským srdcím

Hovory s Milanem Šamánkem

Obsah

Od prvního setkání s legendou po hluboké přátelství (Michael Aschermann)

 

Úvodem (Jaroslav Hořejší)

 

Profesor MUDr. Milan Šamánek, DrSc., FESC - místo vizitky…

Narozen

Vzdělání

Zaměstnání

Odborné funkce v České republice

Odborné funkce na mezinárodní úrovni

Členství a čestná členství v domácích, zahraničních a mezinárodních odborných společnostech

Redakce odborných časopisů

Nejdůležitější vyznamenání

 

Dětství, mládí, rodina a škola

Zborovice

Prarodiče

Rodiče

Bratr

Škola

Prázdniny

Doba okupace a osvobození

Cesta k hudbě

Konec hlavní školy a nástup do gymnázia

Oslava výročí kroměřížského sněmu

Komunistický převrat

 

Studium medicíny

Nejdřív řemeslo, pak hudba

Studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Studium na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze

 

Pediatr po promoci

Začátky v Uherském Hradišti

Tyfus a víno

Kariéra na II. dětské klinice v Praze

Vojna

Zpět na klinice

Krčské intermezzo

Pobyt v USA

Zpět v Praze

 

Chronologie Dětského kardiocentra aneb Aby se vám lépe četlo...

 

Tři desetiletí Dětského kardiocentra - nejdůležitější kapitola Šamánkova života

Proč a jak vznikly dětská kardiologie a kardiochirurgie

Proč a jak vzniklo Dětské kardiocentrum

Komplexní tým pod jednou střechou

Nejen Motol, ale celá republika

Chirurgické řešení vrozených vad - nejde o předvádění bravury

Lůžkové oddělení - velká rodina

Katetrizace - od diagnostiky k terapeutickým intervencím

Zrod prenatální kardiologie

Křídla praxi dává výzkum

Dětské kardiocentrum = Milan Šamánek

Co se zatím nepovedlo

Jeden rok v Dětském kardiocentru - co ukazuje statistika za rok 2008

Mezinárodní sympozia a konference pořádané Dětským kardiocentrem

Jaká bude budoucnost dětské kardiologie?

Od vrozených srdečních vad k prevenci ischemické choroby srdeční od dětství

 

Srdce a víno aneb Dvě tváře alkoholu

Počátky historie pití vína

Příznivé účinky pití alkoholu na lidské zdraví

Víno a infarkt

Současný pohled na vztah mezi pitím vína a rizikem koronární choroby

Je dovoleno pít po infarktu myokardu:

Co je to „mírné pití"

 

Spolupracovníci, přátelé, kamarádi doma

 

Spolupracovníci, přátelé, kamarádi ve světě

 

Tři obrázky z cest

Ve „službách" Světové zdravotnické organizace na cestě po jihovýchodní Asii

Budování dětské kardiologie na Kubě

Spolupráce se Slovenskem

 

Ještě (už zase) jsem tady - tři a jedna operace

Ouvertura

I. dějství

Mezihra

II. dějství

III. dějství

Finále

Darované srdce

 

Milan Šamánek z očí do očí

 

Milan Šamánek členem České lékařské akademie

 

Milan Šamánek očima spolupracovníků a kolegů

Šéf, který vždy zůstal člověkem

Udělení Purkyňovy ceny, Libochovice, 22. června 2001

Udělení čestného občanství Zborovic, 2006

Udělení čestného členství České kardiologické společnosti, 2007

 

EpilogZPĚT na detail knihy