Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Ekologie mikroorganismů

Ilustrovaný lexikon biologie, ekologie a patogenity mikroorganismů

Obsah

Předmluva

Poděkování

Terminologická a explikativní část A-Z

Seznam zkratek a zkratkových slov

Použitá literatura

Rejstřík věcný

Rejstřík mikroorganismůZPĚT na detail knihy