Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Trendy soudobé oftalmologie. Svazek 8

Obsah

Diagnostika endokrinní orbitopatie v praxi (Marta Karhanová)

1. Úvod

2. Klinický obraz endokrinní orbitopatie

3. Hodnocení aktivity a závažnosti EO

4. Závěr

 

Léčba endokrinní oftalmopatie (David Karásek, Zdeněk Fryšák)

1. Úvod

2. Terapeutické možnosti endokrinní oftalmopatie

3. Léčba endokrinní oftalmopatie kortikosteroidy

4. Radioterapie orbit

5. Další možnosti imunosupresivní či imunomodulační léčby

6. Operační léčba

7. Souhrn

 

Diagnostika slzení (Pavel Komínek, Stanislav Červenka, Petr Matoušek)

1. Úvod

2. Cíle vyšetření

3. Vyšetření

4. Radiologické vyšetření

5. Vyšetření nosu

6. Endoskopie slzných cest

7. Závěr

 

Laserová léčba diabetické retinopatie (Eva Rencová)

1. Úvod

2. Historie laserové léčby diabetické retinopatie

3. Laserové přístroje

4. Laserové čočky

5. Komplikace laserové koagulace

6. Laserová panretinální koagulace

7. Přímá laserová koagulace novotvořených cév sítnice

8. Laserová léčba diabetického makulárního edému

9. Drenáž epimakulární hemoragie do sklivce laserem

 

Optická koherentní tomografie u makulárních chorob, nové možnosti využití (Ilona Součková, Petr Souček)

1. Optická koherentní tomografie

2. Makulární díry

3. Věkem podmíněná makulární degenerace

4. Melanocytární nádory cévnatky

5. Choroidální hemangiom

6. Diabetická retinopatie

7. Závěr

 

Změny terče zrakového nervu u glaukomu (Tomáš Kuběna, Martina Kofroňová, Pavel Černošek)

1. Úvod

2. Planimetrie a stereometrie terče zrakového nervu

3. Vyšetření terče zrakového nervu klinicky

4. Vyšetření peripapilární oblasti klinicky

5. Čtyři typy glaukomové neuropatie

6. Závěr

 

Diabetický makulární edém (Libor Hejsek, Jan Ernest)

1. Úvod

2. Epidemiologie

3. Faktory ovlivňující rozvoj diabetické retinopatie

4. Patogeneze diabetického makulárního edému

5. Vyšetřovací techniky

6. Terapeutické možnosti

7. Diskutabilní otázky u DME

8. Závěr

 

Rohovkové dystrofie (Petra Lišková, Kateřina Jirsová)

1. Rohovkové dystrofie - charakterizace a rozdělení

2. Epitelové a subepitelové dystrofie

3. Dystrofie Bowmanovy vrstvy

4. Stromální dystrofie rohovky

5. Dystrofie Descemetovy membrány a endotelu

6. Využití nových poznatků o rohovkových dystrofiích

7. Doporučení pro praxi

 

Sekundární piggyback implantace nitroočních čoček (Jiří Cendelín)

1. Primární a sekundární piggyback implantace nitroočních čoček

2. Možnosti korekce sekundárních piggyback implantací nitrooční čočky

3. Alternativy řešení nežádoucí refrakční vady u pseudofakie

4. Design a materiál nitroočních čoček k piggyback implantaci do sulku

5. Výběr pacienta vhodného pro implantaci sekundární piggyback nitrooční čočky

6. Výpočet hodnoty sekundární piggyback nitrooční čočky

7. Operační postup

8. Komplikace

9. Souhrn

 

Antiglaukomatika v číslech a tabulkách - trendy v preskripci (Petr Výborný, Pavla Dohnalová, Silvia Sičáková)

 

ZkratkyZPĚT na detail knihy