Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Urogynekologie

Obsah

Úvod

1. Historický přehled (M. Halaška)

2. Teoretické základy problematiky inkontinence moči

2.1. Standardizovaná terminologie, definice a incidence (M. Halaška, R. Voigt)

2.2. Vývojové, anatomické a funkční předpoklady léčby stresové kontinence (M. Otčenášek, M. Halaška)

2.3. Úloha nervového systému (J. Záhumenský)

2.4. Fyziologie funkce dolního močového ústrojí (M. Otčenášek, M. Halaška)

2.5. Patofyziologie inkontinence (M. Otčenášek)

3. Vyšetřovací metody v urogynekologii

3.1. Anamnéza (M. Krčmář)

3.2. Fyzikální vyšetření (M. Krčmář)

3.3. Pomocné vyšetřovací metody a testy v urogynekologii (M. Krčmář)

3.4. Laboratorní metody (M. Krčmář)

3.5. Urodynamické metody (M. Krčmář)

3.6. Zobrazovací metody (M. Otčenášek, R. Vrtal)

3.7. Plán urogynekologického vyšetření (R. Voigt)

4. Záněty dolních močových cest (L. Horčička, D. Kolařík)

4.1. Epidemiologie

4.2. Definice

4.3. Mikrobiologie

4.4. Patogeneze

4.5. Klinický stav

4.6. Diagnóza

4.7. Diferenciální diagnóza

4.8. Léčba

4.9. Intersticiální cystitida (L. Zámečník)

5. Konzervativní léčba v urogynekologii (D. Kolařík)

5.1. Změny životního stylu

5.2. Metody užívané především k léčbě stresové inkontinence moči

5.3. Metody užívané především k léčbě urgentní inkontinence moči

5.4. Alternativní způsoby řešení potíží s močením

5.5. Balneoterapie a fyzikální terapie v urogynekologii (M. Šindlář, K. Hurt)

6. Farmakologická léčba v urogynekologii (D. Kolařík, A. Martan)

6.1. Neurofarmakologie dolní části uropoetického systému

6.2. Léky užívané k normalizaci plnící a shromažďovací funkce močového měchýře

6.3. Léky usnadňující vyprazdňování močového měchýře

7. Chirurgická léčba v urogynekologii (M. Halaška)

7.2. Descenzus orgánů malé pánve

7.3. Píštěle vývodných močových cest (M. Halaška, E. Petri)

8. Komplikace v urogynekologii

8.1. Komplikace související s nádorovými onemocněními (M. Halaška jr., L. Rob)

8.2. Komplikace související s iatrogenním poškozením

8.3. Závěr

9. Poranění močových cest při gynekologických a porodnických operacích a jejich prevence (J. Fyereisl)

9.1. Gynekologické abdominální operace

9.2. Gynekologické vaginální operace

9.3. Komplikace operační terapie stresové inkontinence moči

9.4. Pozdní komplikace operačních metod léčby stresové inkontinence moči

9.5. Poranění močových cest vzniklých v souvislosti s porodem

10. Urogynekologická problematika v souvislosti s těhotenstvím a porodem (J. Záhumenský)

10.1. Vliv těhotenství na pánevní orgány

10.2. Vliv a následky porodu na pánevní orgány

11. Ambulantní problematika v urogynekologii (L. Horčička)

12. Posudková činnost v urogynekologii (L. Horčička)

13. Úvod do statistiky (K. Hurt, J. Zvárová)

13.1. Epidemiologie a statistika

13.2. Epidemiologické studie

13.3. Statistické asociace a vztah příčina-následek

14. Standardizovaná terminologie močových cest (T. Hanuš, J. Mašata)

14.1. Zpráva o urodynamickém zařízení; technické aspekty

14.2. Standardizace terminologie funkcí dolních močových cest (T. Hanuš)

14.3. Rehabilitační techniky ovlivňující dolní močové ústrojí (J. Mašata)

14.4. Standardizace terminologie prolapsů pánevních orgánů a dysfunkce pánevního dna (T. Hanuš)

14.5. Standardizace hodnocení a terminologie funkčních charakteristik intestinálních rezervoárů (T. Hanuš)

14.6. Standardizace terminologie funkce dolních močových cest: studie vztahu tlaku a průtoku při mikci, uretrální rezistence a obstrukce uretry (T. Hanuš)

14.7. Standardizace hodnocení studií u pacientů se symptomy dysfunkce dolního močového ústrojí - obecné principy (J. Mašata)

14.8. Standardizace hodnocení studií u pacientů se symptomy dysfunkce dolního močového ústrojí - dospělé ženy (J. Mašata)

14.9. Parametry výsledků výzkumu dysfunkce dolního močového ústrojí u nemohoucích a starých lidí

14.10. Parametry výsledků výzkumu dysfunkce dolního močového ústrojí u dospělých mužů

14.11. Standardizace terminologie neurogenní dysfunkce dolního močového ústrojí

14.12. Standardizace ambulantního urodynamického monitorování

14.13. Standardizace terminologie funkce dolního močového ústrojí

14.14. Standardizace terminologie nykturie

14.15. Standardizace měření uretrálního tlaku

14.16. Zpráva o správné urodynamické praxi

Literatura

RejstříkZPĚT na detail knihy