Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

1. lékařská fakulta UK v běhu času

Obsah

PŘEDMLUVA

 

1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UK VE ZKRATCE

Od založení pražské univerzity do počátku 17. století

Doba pobělohorská (1620-1740)

Od josefinských reforem do vypuknutí revolučního hnutí roku 1848 (1780-1848)

Od reforem revolučních let 1848/49 do aktivování české lékařské fakulty (1848-1883)

Od aktivování české lékařské fakulty do rozpadu rakouského soustátí (1883-1918)

Období první republiky (1918-1938)

Pražské lékařské fakulty a jejich kliniky v letech 1939-1945

Lékařské fakulty v období let 1945-1989

Vývoj oboru zubní lékařství a stomatologie

 

FAKULTA PO LISTOPADU 1989

 

VÝUKA V MINULOSTI A SOUČASNOSTI

Pohled do historie

Výuka na 1. lékařské fakultě dnes

Přijímací řízení

Organizace studia

Studium všeobecného lékařství

Studium zubního lékařství

Nelékařské zdravotnické studijní programy

Výuka v anglickém jazyce

Studium v doktorských studijních programech

Moderní formy studia, e-learning

Elektronická agenda studia: IS Studium a Studijní informační systém (SIS)

Evaluace pedagogického výkonu a hodnocení výuky studenty

 

FAKULTA JAKO VÝZNAMNÉ CENTRUM VĚDY A VÝZKUMU

Vědeckovýzkumné aktivity fakulty

Význam a postavení 1. LF UK v biomedicínském a klinickém výzkumu v ČR

Zapojení 1. LF UK do mezinárodních vědeckých projektů

Vydávání odborných časopisů

 

FAKULTA SE OTEVÍRÁ VEŘEJNOSTI

 

PRACOVIŠTĚ, ÚSTAVY A KLINIKY FAKULTY

Vědecko-pedagogická pracoviště fakulty

Účelové pracoviště 1. LF UK

Vědecko-informační pracoviště fakulty

Vědecko-pedagogická klinická pracoviště fakulty - společná pracoviště s nemocnicemi

Společná pracoviště 1. LF UK se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze

Společná pracoviště 1. LF UK s Ústavem hematologie a krevní transfúze

Společná pracoviště 1. LF UK s Revmatologickým ústavem

Společná pracoviště 1. LF UK s Fakultní nemocnicí v Motole

Společná pracoviště 1. LF UK s Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze

Společná pracoviště 1. LF UK s Fakultní nemocnicí Na Bulovce

Společná pracoviště 1. LF UK s Fakultní Thomayerovou nemocnicí v Praze s poliklinikou

 

PŘÍLOHY

Děkani od roku 1623

Udělené tituly Dr.h.c. Univerzity Karlovy na návrh 1. LF UK 1990-2011

Významná ocenění pracovníků a studentů 1. LF UK 1990-2011ZPĚT na detail knihy