Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Lexicon medicum

Třetí, doplněné a přepracované vydání

Obsah

Lékařská terminologie

Lékařství ve starověku

Koncepce slovníku

Gramatické poznámky

Latinské základy lékařské terminologie

Řecké základy lékařské terminologie

Latinsko-český slovník

Česko-latinský slovník s výkladem některých termínů

Česko-řecko-latinský slovník běžnějších lékařských termínů

Přehled termínů používaných v anatomickém názvosloví

Termíny určující polohu a směry částí těla

Latinsko-české názvy některých odborných disciplín

Chemické názvosloví

Přehled chemických prvků

Přehled běžnějších skupinových označení léků a léčebných prostředků (remedií)

Přehled léčivých rostlin

Farmaceutické zkratky

Memorabilia

Slib při udělování titulu doktor medicíny

LiteraturaZPĚT na detail knihy