Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Traumatologie

Obsah

Úvod

Vývoj české traumatologie

OBECNÁ ČÁST

1. Úraz

2. Přednemocniční péče - zásady první pomoci

2.1. Obecně

2.2. Technická první pomoc

2.3. Zdravotní první pomoc

2.4. Urgentní transport

3. Polytrauma

3.1. Obecně

3.2. Úrazový šok - odezva organismu na trauma

3.3. Polytraumatizovaný pacient z pohledu specialisty intenzivní medicíny

3.4. Damage Control Surgery

3.5. Skórovací systémy v traumatologii

4. Řešení následků hromadných neštěstí. Organizace medicíny katastrof

4.1. Obecně

4.2. Organizace záchranných prací na místě neštěstí, třídění

4.3. Organizace hromadného příjmu ve zdravotnickém zařízení

5. Rána

5.1. Obecně

5.2. Terapie - faktory ovlivňující hojení rány

5.3. Biologie hojení rány

5.4. Moderní ošetření ran

5.5. Komplikace hojení ran

6. Závažné ranné infekce

6.1. Obecně

6.2. Nejzávažnější infekce

7. Popáleniny

7.1. Obecně

7.2. Lékařská první pomoc u popálenin

7.3. Terapie

7.4. Popáleninový šok

7.5. Inhalační trauma

7.6. Elektrické popáleniny

7.7. Poranění bleskem

7.8. Radiační popáleniny

7.9. Chemické popáleniny

8. Zlomeniny

8.1. Obecně

8.2. Klasifikace zlomenin dlouhých kostí

9. Otevřené zlomeniny

9.1. Obecně

9.2. Klasifikace otevřených zlomenin (Gustilo-Anderson, Tscherne)

9.3. Zásady terapie

9.4. Komplikace

10. Amputační poranění a replantace končetin

10.1. Obecně

10.2. Replantační chirurgie

10.3. Komplikace

10.4. Pooperační péče

11. Poranění měkkých tkání

11.1. Obecně

11.2. Kompartment syndrom

11.3. Syndrom ze zhmoždění

11.4. Syndrom reperfuze

12. Kostní hojení

12.1. Porucha hojení kostní tkáně a možnost podpory hojení

12.2. Kostní hojení z pohledu traumatologa

13. Zásady konzervativního léčení zlomenin

13.1. Obecně

13.2. Konzervativní léčení zlomenin sádrovým obvazem

13.3. Skeletální trakce

13.4. Funkčně-konzervativní léčení podle Sarmienta

14. Operační repoziční techniky

15. Principy osteosyntézy

15.1. Obecně

15.2. Úhlově stabilní dlahy

15.3. Zevní fixátor

16. Infekce kostí a kloubů

16.1. Infekce kostí

16.2. Infekce kloubní

17. Profylaxe a léčba tromboembolické nemoci v traumatologii

17.1. Obecně

17.2. Klinické faktory

17.3. Standardní profylaktické režimy proti TEN

17.4. Způsoby aplikace antikoagulační terapie

17.5. Poznámky pro praxi

18. Posudky v traumatologii

18.1. Obecně

18.2. Hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění

18.3. Posudky pro pacientovu pojišťovnu

18.4. Posudky pro policii

18.5. Posudky pro soudy, právníky a jiné státní orgány

SPECIÁLNÍ ČÁST

19. Kraniocerebrální poranění

19.1. Obecně

19.2. Patofyziologie poranění mozku

19.3. Typy poranění, jejich diagnostika a léčba

19.4. Resuscitační péče a monitoring pacientů s těžkým poraněním mozku

20. Poranění obličejového skeletu

20.1. Obecně

20.2. Rozdělení zlomenin obličejového skeletu

20.3. Operační časování maxilofaciálních poranění

20.4. Poranění zubů

21. Poranění hrudníku

21.1. Obecně

21.2. Diagnostika

21.3. Poranění hrudní stěny - zlomeniny žeber

21.4. Odezva pleurálního prostoru

21.5. Poranění hrudních orgánů

22. Poranění břicha

22.1. Obecně

22.2. Skórovací systémy

22.3. Diagnostický postup

22.4. Terapeutické postupy

22.5. Abdominální kompartment syndrom

22.6. Operační postupy při laparotomii u »damage control« operace

22.7. Léčebné postupy u poranění solidních orgánů

23. Trauma a těhotenství

23.1. Charakter, typy a příčiny dopravních úrazů v těhotenství

23.2. Specifika dopravních úrazů v těhotenství a jejich management

23.3. Ukončení gravidity z fetální či mateřské indikace

23.4. Prevence závažných úrazů v těhotenství

23.5. Závěry pro praxi

24. Poranění ledvin a močových cest

24.1. Obecně

24.2. Poranění ledvin

24.3. Poranění ureteru

24.4. Poranění močového měchýře

24.5. Poranění uretry

24.6. Poranění penisu

24.7. Poranění varlat

24.8. Poranění skrota

25. Poranění páteře a míchy

25.1. Obecně

25.2. Diagnostika

25.3. Přednemocniční péče

25.4. Terapie

25.5. Rehabilitace

26. Poranění pánve

26.1. Poranění pánevního kruhu

26.2. Komplexní poranění pánve

26.3. Poranění acetabula

27. Poranění horní končetiny

27.1. Poranění ramenního pletence

27.2. Poranění ramenního kloubu

27.3. Zlomeniny diafýzy humeru

27.4. Poranění distálního humeru

27.5. Poranění proximálního předloktí

27.6. Poranění předloktí

27.7. Poranění distálního radia a ruky

28. Poranění dolní končetiny

28.1. Poranění proximálního femuru

28.2. Zlomeniny diafýzy femuru

28.3. Zlomeniny distálního femuru

28.4. Diskoligamentózní poranění kolena (poranění měkkého kolena)

28.5. Zlomeniny pately a ruptura šlach

28.6. Zlomeniny proximální tibie a proximální fibuly

28.7. Zlomeniny diafýz tibie a fibuly

28.8. Zlomeniny distální tibie

28.9. Poranění horního hlezenního kloubu

28.10. Poranění Achillovy šlachy

28.11. Poranění nohy

29. Endoprotetika v traumatologii

29.1. Obecně

29.2. Horní končetina

29.3. Dolní končetina

30. Periprotetické zlomeniny

30.1. Periprotetické zlomeniny TEP kyčelního kloubu

30.2. Periprotetické zlomeniny TEP kolenního kloubu

30.3. Periprotetické zlomeniny po náhradě ramene

30.4. Periprotetické zlomeniny distálního humeru

30.5. Periprotetické zlomeniny u endoprotéz hlezna

31. Operační výkony při komplikacích kostního hojení

31.1. Obecně

31.2. Komplikace kostního hojení

32. Traumatologie v dětském věku

32.1. Poranění dutiny břišní u dětí

32.2. Dětské zlomeniny

33. Počítačová navigace v traumatologii

33.1. Obecně

33.2. Metodologie

33.3. Virtuální fluoroskopie

34. Rehabilitace v traumatologii

34.1. Obecně

34.2. Plán ucelené rehabilitace

34.3. Léčebná rehabilitace

34.4. Rehabilitační plán

34.5. Fyzioterapie v traumatologii

34.6. Fyzikální terapie

34.7. Ergoterapie

34.8. Balneoterapie

35. Protetické náhrady a funkční protetické kompenzace po traumatech

35.1. Obecně

35.2. Způsob protézování

35.3. Základní požadavky na přípravu pacienta k aplikaci protézy

35.4. Specifika amputací

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy