Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Trendy soudobé oftalmologie. Svazek 11

Obsah

Význam konfokální mikroskopie rohovky v klinické praxi (L. Michalcová, M. Michalec, E. Vlková)

1. Úvod

2. Historie konfokální mikroskopie

3. Princip konfokální mikroskopie

4. Konfokální mikroskopy používané v oftalmologii

5. Vrstvy rohovky v obrazu konfokálního mikroskopu

6. Klinické využití konfokální mikroskopie

7. Závěr

 

Corneal cross-linking v léčbě keratokonu u dětí (V. Veliká, F. Raiskup)

1. Keratokonus

2. Léčebné možnosti keratokonu

3. Corneal cross-linking u pediatrických pacientů

4. Závěr

 

Použití OCT angiografie v klinické praxi (J. Studnička)

1. OCT angiografie

2. Hodnocení snímků OCT angiografie

3. Nálezy OCT angiografie u vybraných klinických jednotek

4. Závěr

 

Superselektivní intraarteriální chemoterapie a intravitreální aplikace chemoterapeutik u dětí s retinoblastomem (P. Pochop, K. Švojgr)

1. Úvod

2. Historické poznámky a vývoj terapeutických možností

3. Intraarteriální chemoterapie

4. Intravitreální chemoterapie

5. Závěr

 

Změny fyziologických parametrů slzného filmu ovlivňující vznik syndromu suchého oka (Z. Hlinomazová)

1. Úvod

2. Dynamika slzného filmu

3. Nový pohled na složení slzného filmu

4. Stabilita slzného filmu - porucha lipidové vrstvy?

5. Faktory ovlivňující povrch oka

6. Základní spirála zhoršování stavu rohovky a spojivky při syndromu suchého oka

7. Závěr

 

Komplikace syndromu suchého oka a jejich řešení (P. Skalická, L. Huňa, N. Járová)

1. Úvod

2. Definice syndromu suchého oka

3. Klinický obraz syndromu suchého oka

4. Komplikace syndromu suchého oka

5. Terapie syndromu suchého oka

6. Závěr

 

Použití optické koherentní tomografie v neurooftalmologické diagnostice (Z. Kasl, J. Lízrová Preiningerová, Š. Rusňák)

1. Úvodní slovo o vzniku, vývoji a principech optické koherentní tomografie

2. Základní vyšetřovací schéma v neurooftalmologii

3. Úloha OCT v diagnostice neurooftalmologických onemocnění

4. Použití OCT u pacientů s demyelinizačním onemocněním

5. OCT při edému terče zrakového nervu

6. Využití OCT při neurodegenerativních onemocněních

7. OCT v diagnostice hereditárních optikopatií

8. Použití OCT u dalších neurooftalmologických diagnóz - souhrn

 

Rheoferéza v léčbě věkem podmíněné makulární degenerace (H. Langrová, E. Rencová, M. Bláha, J. Studnička, A. Stepanov, J. Breznayová, M. Burová, Š. Veselá, H. Dvořáková, V. Bláha, M. Lánská)

1. Úvod

2. Rheoferéza a vlastní modifikace procedur

3. Soubor pacientů

4. Vyšetření

5. Výsledky

6. Souhrn výsledků

7. Závěr

 

Trojrozměrná heads-up operativa (P. Němec)

1. Úvod

2. Důvody pro zavedení heads-up technologie

3. Současná technologie heads-up operativy

4. Komentář k prvním zkušenostem s heads-up operativou

 

Seznam zkratekZPĚT na detail knihy