Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Základy anatomie. 1. Obecná anatomie a pohybový systém

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

Obsah

Předmluva

 

Obecná anatomie, anatomia generalis (Miloš Grim)

 

1. Kosterní systém a jeho spoje, systema skeletale, juncturae (Ondřej Naňka, Pavel Fiala, Miloš Grim, Rastislav Druga)

1.1. Přehled tkání kosterního systému

1.2. Spojení kostí, juncturae, systema articulare

1.3. Osový skelet, skeleton axiale

1.4. Lebka, kosti lebky, cranium, ossa cranii

1.5. Kosti končetin a jejich spoje, ossa et juncturae membrorum

 

2. Svalový systém, systema musculare (Miloš Grim, Libor Páč)

2.1. Obecná myologie a vývoj svalu

2.2. Svaly zádové, musculi dorsi

2.3. Svaly hrudníku, musculi thoracis

2.4. Svaly břicha, musculi abdominis

2.5. Svaly dna pánevního a hráze

2.6. Svaly hlavy, musculi capitis

2.7. Svaly krku, musculi colli

2.8. Svaly horní končetiny, musculi membri superioris

2.9. Svaly dolní končetiny, musculi membri inferioris

 

Poznámka ke způsobu psaní anatomických termínů a seznam použitých zkratek

RejstříkZPĚT na detail knihy