Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Klinická biochemie

Recenze

Na konci roku 1999 se dostala na pulty knihkupců a především do rukou lékařů a studentů monografie Klinická biochemie. Tato monografie vyplňuje mezeru chybějících učebních textů oboru klinická biochemie. Některé fakulty vydaly skripta, která většinou zahrnují pouze určité úseky oboru. Nejrozsáhlejší současná publikace z této oblasti jsou dvoudílná skripta profesora J. Masopusta, která jsou spíše určena pro postgraduální studium.

Tato monografie je především určena studentům lékařských fakult, ale i lékařům a klinickým biochemikům. Za přínosné považuji komplexnost monografie, která se v první části zabývá obecnými faktory vyšetřovacích postupů - preanalytická fáze vyšetření, hodnocení laboratorní metody včetně problematiky kontroly kvality. Následují kapitoly dělené systémem jednotlivých analytických skupin, na které navazují kapitoly systémové klinické biochemie; ty tvoří více jak polovinu knihy.

Autorům se povedlo ve velmi zhuštěné formě neopominout žádné podstatné údaje, které by absolventi lékařských fakult, ale i lékaři, měli mít. Kniha je vhodně doplněna přehlednými tabulkami a schématy popisujícími vybrané metabolické změny, dynamiku některých patologických procesů, včetně mechanismu změn při funkčních testech.

Velmi cenná je v monografii uváděná klinická interpretace nálezu, která svědčí o klinických znalostech a zkušenostech autorů.

Monografie Klinická biochemie splňuje své poslání být pregraduální učebnicí oboru klinická biochemie, ale pomůže prohloubit i znalosti řady lékařů v klinické praxi a přispěje k lepší indikaci a interpretaci klinicko-biochemických nálezů.

doc. MUDr. Tomáš Zima, CSc.ZPĚT na detail knihy