Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Komunikační pasti v medicíně

Druhé, doplněné vydání

Recenze

Není pochyb o tom, že komunikace mezi lékařem a pacientem je tématem dne. Umět klást otázky je jedna věc, umět naslouchat a odpovědi správně analyzovat, je věc druhá. Jak se to ale rychle a dobře naučit? Ptají se ti odpovědní lékaři, kteří pociťují v komunikativních dovednostech nedostatky, jejichž existenci si upřímně přiznali. Ostatně to je první a nejdůležitější předpoklad pro kvalitativní změnu. A právě těmto lékařům už podruhé spěchá na pomoc známý pražský psychiatr Radkin Honzák a nabízí jim ucelenou, srozumitelnou a erudovanou učebnici s názvem Komunikační pasti v medicíně.

Autor zdůrazňuje, že se jedná o praktický manuál. Proto zbytečně neteoretizuje a nezabíhá do podrobností. V úvodní části se čtenář seznámí se základními pravidly komunikace a s požadavky, které jsou v této souvislosti kladeny jednak na lékaře, jednak na pacienta. V kapitole Kus nezbytné psychologie je brilantně pojednána transakční analýza. A pak už nezbývá než vstoupit in medias res.

Radkin Honzák přibližuje, radí a doporučuje, jak jednat s neslyšícími, nevidomými, tělesně i mentálně postiženými. Předmětem další části knihy je komunikace s agresivním, úzkostným, depresivním, narcistickým, kverulujícím a seduktivním nemocným. Nechybí ani důležité a opomíjené pojednání o tom, jak jednat s pozůstalými. Závěrem je pozornost věnována terapeutické smlouvě a problémům byrokracie.

Publikace R. Honzáka je čtivá a o jejím úspěchu svědčí druhé, doplněné vydání. Ti, kteří si ji nemohli koupit hned napoprvé, mají nyní příležitost.

Kniha o komunikačních pastech v medicíně by neměla chybět v knihovně žádného lékaře a každý lékař by se s její pomocí mohl lépe zhostit nelehkého úkolu dobře a účelně komunikovat se svými pacienty.

prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.ZPĚT na detail knihy