Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Prevence ve stomatologii

Druhé, rozšířené vydání

Recenze

Jedenadvacet autorů, kteří se rekrutují z řad předních odborníků všech oborů zubního lékařství, napsalo knihu, kterou by chtěli připomenout, že lepší a příjemnější je předcházet onemocněním dutiny ústní, nežli usednout do stomatologického křesla a podrobit se následným léčebným zákrokům. V povědomí veřejnosti a také mnoha zdravotníků-nestomatologů přetrvává zjednodušená představa, že stomatologie se věnuje pouze problematice zubnímu kazu. Kniha Jana Kiliana a autorského kolektivu přesvědčí čtenáře o širokém záběru současné stomatologie a o velkém významu preventivní péče.

Kniha se neomezuje pouze na problematiku prevence zubního kazu, plakem podmíněných parodontopatií nebo ortodontických anomálií, i když těmto tématům je věnována její velká část. Za velmi cenné pro širokou zdravotnickou veřejnost lze považovat kapitoly, které jsou věnovány prevenci u stomatologických pacientů s celkovými závažnými chorobami - metabolickými, kardiovaskulárními, onkologickými, infekčními, s poruchami hemokoagulace apod. Je nepochybné, že ve stomatologii, oboru v minulosti zaměřeném spíše terapeuticky, začínají nabývat vrchu trendy chorobným stavům orofaciální soustavy účinně předcházet.

Kolektiv autorů předkládá odborné veřejnosti ucelený pohled na celý systém preventivních opatření, jejichž aplikace v denní praxi přináší pozitivní výsledky potencionálnímu pacientovi, ale také ošetřujícímu lékaři. Kniha J. Kiliana a autorského kolektivu je bohatou studnicí praktických informací a lze ji doporučit nejen studentům stomatologie a stomatologům, ale také zdravotnické veřejnosti jiných medicínských oborů.

doc. MUDr. Jiří ZemenZPĚT na detail knihy