Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Dětská traumatologie

Autoři

Hlavní autoři

prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Klinika dětské chirurgie; Subkatedra dětské chirurgie IPVZ

doc. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Klinika anesteziologie a resuscitace; Katedra anesteziologie a resuscitace IPVZ

doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Klinika ortopedie a traumatologie dětí a dospělých

 

Odborný redaktor

MUDr. Jaroslav Štuj, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Klinika dětské chirurgie

 

Spoluautoři

doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství

MUDr. Eliška Čumlivská

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Klinika zobrazovacích metod

MUDr. Michal Grivna, MPH, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství

prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Klinika gynekologie dětí a dospívajících

prof. MUDr. Bohumil Hučín, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Kardiocentrum

doc. MUDr. Zdeněk Kabelka

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Klinika ušní, nosní, krční

doc. MUDr. Radan Keil

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Interní klinika

MUDr. Blanka Kocmichová

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Klinika dětské chirurgie

doc. PaedDr. Pavel Kolář

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Rehabilitační klinika

doc. MUDr. Jiří Korynta, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Dětská oční klinika

doc. MUDr. Jiří Kozák, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Dětská stomatologická klinika

MUDr. Jiří Morávek, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Klinika dětské chirurgie

doc. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Klinika zobrazovacích metod

MUDr. Ondřej Petrů

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Klinika dětské chirurgie

MUDr. Karel Pýcha, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Klinika dětské chirurgie

MUDr. Michal Rygl

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Klinika dětské chirurgie

MUDr. Zbyněk Straňák, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 3. LF, Ústav pro péči o matku a dítě

doc. MUDr. Richard Škába, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Klinika dětské chirurgie

MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Transplantační centrum

MUDr. Michal Tichý

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Neurochirurgické oddělení

MUDr. Martin Vyhnánek

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Klinika dětské chirurgie

MUDr. Luboš Zeman

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Klinika dětské chirurgie

MUDr. Marie Zítková

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Klinika zobrazovacích metod

 

Recenzenti

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a FN Na Bulovce, Ortopedická klinika; Katedra ortopedie IPVZ

doc. MUDr. Petr Gál, PhD.

Masarykova univerzita v Brně, LF a FN Brno, Klinika dětské chirurgie, traumatologie a ortopedieZPĚT na detail knihy