Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Onkologie pro praktické lékaře

Autoři

Hlavní autor a pořadatel

doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika; Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Katedra klinické onkologie

 

Autoři

ing. Drahomíra Bezdíčková

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky

MUDr. Jan Boháč

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Katedra posudkového lékařství

MUDr. Jan Calta

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Subkatedra revizního lékařství

doc. MUDr. Jan Daneš, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Radiodiagnostická klinika

MUDr. Hynek Dolanský

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna, Ostrava

doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika; Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Katedra klinické onkologie

MUDr. Pavel Mareš

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika

doc. MUDr. Ivan Matouš-Malbohan, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky

MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.

Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně

JUDr. Jitka Stolínová, CSc.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Škola veřejného zdravotnictví

MUDr. Marie Svatošová

Sdružení pro podporu domácí péče a hospicového hnutí, Praha

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostikyZPĚT na detail knihy