Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Gynekologie

Druhé, doplněné a přepracované vydání

Autoři

Pořadatelé druhého vydání

doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF UK a FN v Motole, Gynekologicko-porodnická klinika

prof. MUDr. Alois Martan, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Gynekologicko-porodnická klinika

doc. MUDr. Karel Citterbart, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a FNB, Gynekologicko-porodnická klinika

 

Autoři

doc. MUDr. Karel Citterbart, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a FNB, Gynekologicko-porodnická klinika

doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

Univerzita Masarykova v Brně, LF MU a FN Brno, Gynekologicko-porodnická klinika

prof. MUDr. Evžen Čech, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Gynekologicko-porodnická klinika

MUDr. et PhDr. Pavel Čepický, CSc.

LEVRET s. r.o., Praha

prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK, Anatomický ústav

prof. MUDr. Michael Halaška, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a FNB, Gynekologicko-porodnická klinika

prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF UK a FN v Motole, Gynekologicko-porodnická klinika

prof. MUDr. Milan Kudela, DrSc.

Univerzita Palackého v Olomouci, LF UP a FN Olomouc, Gynekologicko-porodnická klinika

MUDr. Zuzana Líbalová

LEVRET s. r.o., Praha

prof. MUDr. Alois Martan, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Gynekologicko-porodnická klinika

MUDr. Michal Pohanka, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Sexuologický ústav; Univerzita Masarykova v Brně, LF MU a FN Brno, Gynekologicko-porodnická klinika

doc. MUDr. Taťána Rešlová, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, LF UK a FN v Hradci Králové, Porodnická a gynekologická klinika

doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF UK a FN v Motole, Gynekologicko-porodnická klinika

doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, LF UK a FN Plzeň, Gynekologicko-porodnická klinika

MUDr. Karel Řežábek, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Gynekologicko-porodnická klinika

doc. MUDr. Pavel Strnad, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF UK a FN v Motole, Gynekologicko-porodnická klinika

doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, LF UK a FN v Hradci Králové, Porodnická a gynekologická klinika

doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

Univerzita Masarykova v Brně, LF MU a FN Brno, Gynekologicko-porodnická klinika

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

Univerzita Masarykova v Brně, LF MU a FN Brno, Gynekologicko-porodnická klinika

prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Gynekologicko-porodnická klinika

 

Recenzent druhého vydání

doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Gynekologicko-porodnická klinikaZPĚT na detail knihy