Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Jáchym Ondřej Šlik (1569-1621)

Antropologický a lékařský průzkum jeho lebky

Autoři

Autor

prof. MUDr. RNDr. Emanuel Vlček, DrSc.

Národní muzeum v Praze, Přírodovědecké muzeum - antropologické oddělení

 

Recenzenti

doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin

prof. PhDr. Josef Petráň

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy

 

 

Profesor MUDr. RNDr. Emanuel Vlček, DrSc., se narodil 1. března 1925 v Rožmitále pod Třemšínem.

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 1951. Současně studoval také antropologii na Přírodovědecké fakultě UK u prof. J. Malého, kde promoval v roce 1948. Již během studií pracoval v Ústavu soudního lékařství UK v Praze u prof. F. Hájka. Během vojenské služby se po dobu dvou let věnoval také chirurgii, a to u prof. J. Procházky v Hradci Králové. Po skončení vojenské služby působil v letech 1951 až 1957 jako paleoantropolog v Archeologickém ústavu Slovenské akademie věd v Nitře. V letech 1957-1967 byl paleoantropologem v Archeologickém ústavu ČSAV v Praze. V letech 1952-1974 přednášel antropologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Roku 1967 založil antropologické oddělení Národního muzea v Praze, kde působil až do svého odchodu do důchodu v roce 1990. Hodnosti kandidáta věd dosáhl v roce 1962, doktora věd pak v roce 1969; ve stejném roce podal rovněž habilitaci, avšak v době normalizace se již titulu docenta nedočkal. Byl mu na 1. lékařské fakultě UK udělen teprve v roce 1991. Zde také byl v roce 1991 jmenován profesorem normální anatomie porovnávací - antropologické.

Ve své odborné práci se profesor Vlček zabýval vývojem člověka v Evropě, ontogenetickým a fylogenetickým vývojem neandertálského člověka a antropologicko-lékařským průzkumem pozůstatků historických osobností českých dějin. Má mimořádné zásluhy na rozvoji české anatomie, antropologie a paleoantropologie, především jeho zásluhou známe podoby celé řady českých králů a dalších významných osobností našich dějin.

Profesor Emanuel Vlček zemřel v Praze 24. října 2006.ZPĚT na detail knihy