Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Pomoc dětským srdcím

Hovory s Milanem Šamánkem

Autoři

Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.

Dětské kardiocentrum FN Motol

 

Mgr. Jaroslav Hořejší

Medical Tribune ČZ

 

Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

II. interní klinika 1. LF UK a VFN PrahaZPĚT na detail knihy