Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Trendy soudobé oftalmologie. Svazek 8

Autoři

POŘADATEL

prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO

Oční klinika LF UK a FN, Hradec Králové

 

AUTOŘI

MUDr. Jiří Cendelín, CSc.

Ofta - Centrum mikrochirurgie oka, Plzeň; Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FNM, Praha

Mgr. Pavel Černošek

Oční ordinace, Zlín

MUDr. Stanislav Červenka

Otorinolaryngologická klinika FN, Ostrava; Oční ambulance Otrokovice

MUDr. Pavla Dohnalová

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha

MUDr. Jan Ernest, Ph.D.

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha

doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc.

III. interní klinika LF UP a FN, Olomouc

MUDr. Libor Hejsek

Oční klinika LF UK a FN, Hradec Králové

Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D.

Laboratoř biologie a patologie oka ÚDMP, 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. David Karásek, Ph.D.

III. interní klinika LF UP a FN, Olomouc

MUDr. Marta Karhanová, FEBO

Oční klinika LF UP a FN, Olomouc

MUDr. Martina Kofroňová

Oční ordinace, Zlín

doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Otorinolaryngologická klinika LF OU a FN, Ostrava

MUDr. Tomáš Kuběna

Oční ordinace, Zlín

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Laboratoř biologie a patologie oka ÚDMP, 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Petr Matoušek, Ph.D.

Otorinolaryngologická klinika LF OU a FN, Ostrava

MUDr. Eva Rencová

Oční klinika LF UK a FN, Hradec Králové

MUDr. Silvia Sičáková

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha

doc. MUDr. Petr Souček, Ph.D.

Centrum klinické oftalmologie s. r. o., Praha

MUDr. Ilona Součková, Ph.D.

Centrum klinické oftalmologie s. r. o., Praha

MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, PrahaZPĚT na detail knihy