Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

1. lékařská fakulta UK v běhu času

Autoři

Autorský kolektiv pod vedením děkana 1. LF UK v Praze prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA:

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.

doc. MUDr. Petr Hach, CSc.

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Mgr. Vlasta Helekalová, MBA

Mgr. Jaroslav Hořejší

doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc.

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc.

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

doc. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Charakteristiky jednotlivých pracovišť 1. LF UK připravili jejich současní přednostové

 

Uspořádali:

Mgr. Vlasta Helekalová, MBA

Mgr. Jaroslav Hořejší

 

Obálka a ilustrace:

akad. mal. Ivan Helekal

 

Fotografie:

Vladimír Brada

ak. mal. Ivan Helekal

Václav Kříž

Mgr. Karel Meister

PhDr. Jiří Vábr

archiv Univerzity Karlovy v Praze

archiv 1. lékařské fakulty UK

archiv Revmatologického ústavu

archiv Fakultní nemocnice v Motole

archiv Ústřední vojenské nemocnice Praha

archiv Fakultní nemocnice Na Bulovce s poliklinikou

archiv Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikouZPĚT na detail knihy