Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Traumatologie

Autoři

Hlavní autoři a pořadatelé

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.

Úrazová nemocnice v Brně,

Klinika traumatologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně;

Katedra rehabilitace Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě;

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Piešťany, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave;

Subkatedra Úrazová chirurgie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze se sídlem v Úrazové nemocnici v Brně

 

MUDr. Radek Veselý, Ph.D.

Úrazová nemocnice v Brně,

Klinika traumatologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

 

Autoři

prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc.

Fakultní nemocnice Brno,

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

doc. MUDr. Pavel Douša, Ph.D.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha,

Ortopedicko-traumatologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

Fakultní nemocnice v Motole, Praha,

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Oddělení následné intenzivní péče

MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.

Fakultní nemocnice Olomouc,

Traumatologické oddělení

MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,

Klinika plastické a estetické chirurgie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

doc. MUDr. Valér Džupa, CSc.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha,

Ortopedicko-traumatologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,

Klinika úrazové chirurgie, Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

MUDr. Jan Filipinský

Úrazová nemocnice v Brně,

Klinika traumatologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

prof. MUDr. Radek Hart, Ph.D., FRCS

Nemocnice Znojmo,

Ortopedicko-traumatologické oddělení; Klinika traumatologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.

Thomayerova nemocnice, Praha,

Centrum dětské traumatologie; Klinika dětské chirurgie a traumatologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

MUDr. Jan Hrbek

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,

Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

MUDr. Vladimír Ječmínek, Ph.D.

Fakultní nemocnice Ostrava,

Traumatologické centrum, Katedra chirurgických oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

MUDr. Vilém Juráň, Ph.D.

Fakultní nemocnice Brno,

Neurochirurgická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

MUDr. Martin Kelbl

Úrazová nemocnice v Brně,

Klinika traumatologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

MUDr. Jiří Kepák, CSc.

Úrazová nemocnice v Brně,

Klinika traumatologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

MUDr. Martin Kloub, Ph.D.

Nemocnice České Budějovice, a.s.,

Oddělení traumatologie

doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.

Úrazová nemocnice v Brně,

Klinika traumatologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

MUDr. Petr Krawczyk

PROTEOR CZ s.r.o.,

Nestátní zdravotnické zařízení, Ostrava

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha,

Ortopedicko-traumatologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

MUDr. Martin Křivohlávek, Ph.D.

Krajská nemocnice Liberec, a.s.,

Traumatologie

MUDr. Tomáš Malkus, Ph.D.

Klinika Dr. Pírka, s.r.o., Mladá Boleslav

MUDr. Ján Mašán, Ph.D.

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany,

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

ing. Vlasta Neklapilová

Úrazová nemocnice v Brně,

Informační středisko pro medicínu katastrof

MUDr. Petr Obruba

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,

Klinika úrazové chirurgie

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.

Fakultní nemocnice Hradec Králové,

Osteologické centrum

doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D.

Úrazová nemocnice v Brně,

Klinika traumatologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D.

Thomayerova nemocnice, Praha,

Centrum dětské traumatologie; Klinika dětské chirurgie a traumatologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

MUDr. Vladimír Pokorný, CSc.

Úrazová nemocnice v Brně

MUDr. Vratislav Procházka, CSc.

Úrazová nemocnice v Brně,

Klinika traumatologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

doc. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha,

Ortopedicko-traumatologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

Fakultní nemocnice Brno,

Neurochirurgická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

MUDr. Radomír Suchomel

Úrazová nemocnice v Brně,

Klinika traumatologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

MUDr. Martin Sutorý, CSc.

Úrazová nemocnice v Brně,

Klinika traumatologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., FRCS(T)

Nemocnice Kyjov

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Fakultní nemocnice Plzeň,

Chirurgická klinika, Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze

prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,

Klinika plastické a estetické chirurgie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

MUDr. Jiří Vrastyák

Úrazová nemocnice v Brně

doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha,

Traumatologické centrum, Chirurgická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

MUDr. Věra Zemanová

Úrazová nemocnice v Brně,

Centrum laboratorní medicíny

 ZPĚT na detail knihy