Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Od endoteliální dysfunkce k ischemické chorobě srdeční

Symposium 2

Vydavatel
Galén
ISBN
8072620266
Počet stran
127
Formát
155x225 mm, brožované, barevně
Vydání
první, 1999
Cena
150 Kč
Specializace
Kardiologie; MEDICÍNA
VYPRODÁNO

Interaktivní seminář se pokusil pokrýt širokou problematiku od patofyziologie přes význam rizikových faktorů, jako jsou hypelipoproteinémie a hypertenze, až po kliniku a terapii ischemické choroby srdeční, která v České republice přes veškeré pokroky stále patří k nejčastějším příčinám úmrtí. Každá ze čtyř sekcí byla uvedena přehledným shrnutím problematiky předním odborníkem v dané oblasti a pak následovala část věnovaná otázkám a odpovědím. Přímým účastníkům interaktivního semináře dovolila zvolená forma oproti běžnému uspořádání mnohem aktivnější zapojení do průběhu celého jednání, uplatnění vlastních názorů na jednotlivé projednávané otázky a prezentované kazuistiky a konečně i možnost konfrontace vlastních názorů s názory ostatních.

Podrobnou možnost mají také čtenáři této publikace. Její uspořádání je totiž analogické průběhu semináře - každý ze čtyř oddílů knihy zahajuje vždy souhrnný pohled na problematiku a poté následují otázky, jimiž mohou otestovat své znalosti nebo názory. Na konci publikace jsou uvedeny jak správné odpovědi, tak i vyhodnocení toho, jak odpovídali účastníci semináře a jak se na jejich odpovědi dívají jednotliví přednášející.


ZPĚT na seznam knih