Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Ušní, nosní a krční lékařství

Recenze

Dlouho očekávaná učebnice ušního, nosního a krčního lékařství vyšla z pera profesora MUDr. Ivana Hybáška, otolaryngologa nejvyšších kvalit, od něhož jsme si tuto knihu všichni velice přáli. Dlouho očekávaná díla bývají obvykle hodnocena přísněji a často nesplní všechno, co si představují různé vrstvy čtenářů, ale o této knize, která byla symbolicky pokřtěna při zahájení celostátního ORL sjezdu v září 1999, právě v Hradci Králové, autorově působišti, možno říci, že v plné míře splnila to, co slibovala. Vznikla dobrá, moderní a přehledná učebnice jak pro studenty medicíny, tak pro postgraduální studium - přípravu k atestaci, jak pro všeobecné lékaře, tak i pro otorinolaryngology.

Kniha je rozdělena do dvou částí:

A) Otorinolaryngologická propedeutika

B) Speciální otolaryngologie

Zejména v prvé části knihy jsou patrné velké zkušenosti předního odborníka a pedagoga, protože je napsána velice stručně, ale přehledně a srozumitelně. Je rozdělena do tří kapitol:

1. Klinická anatomie, fyziologie a patologie ucha, nosu a krku

2. Otolaryngologická symptomatologie

3. Vyšetřovací metody a ošetření v ORL

Nutno jen obdivovat, jak bravurně zvládl profesor Hybášek tyto velice těžké kapitoly, kterým i při přísném měřítku není co vytknout ani není co doplnit.

Druhá část má osm kapitol:

1. Nemoci nosu a vedlejších dutin nosních

2. Nemoci hltanu

3. Nemoci jícnu

4. Nemoci hrtanu

5. Nemoci ušní

6. Poruchy hlasu a řeči

7. Nemoci zevního krku

8. ORL traumatologie

Je pozoruhodné, co všechno vtěsnal autor do limitovaného rozsahu knihy - od historického přehledu až po nejmodernější diagnostiku a léčbu, a vše je dokumentováno i obrazově.

Je to kniha psaná s láskou člověka, který celý svůj život věnoval otolaryngologii, kniha hodna jeho rodinné tradice, kniha, která nesporně korunuje pracovitý a plodný život významné postavy české otorinolaryngologie.

doc. MUDr. Miloslav Hroboň, CSc.ZPĚT na detail knihy