Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Vybrané otázky - Onkologie XVI.

Obsah

KARCINOM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE I

1. Epidemiologie zhoubného novotvaru močového měchýře - aktuální stav a trendy

2. Diagnostický algoritmus u pacienta s mikroskopickou a makroskopickou hematurií

3. Praktické aspekty endoskopické léčby nádorů močového měchýře (NMM), jak dosáhnout optimálních výsledků

4. Role narrow band imaging v diagnostice a léčbě uroteliálního karcinomu močového měchýře

7. Intravezikální profylaxe a aktuální problémy s ní spojené

 

KARCINOM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE II

9. Cystektomie a derivace moči v léčbě nádorů močového měchýře, aktuální pohled

10. Radioterapie invazivního karcinomu močového měchýře a záchovné protokoly

11. Jak léčit invazivní nádory močového měchýře u nemocných vysokého věku (nad 70 let)?

12. Léčba generalizovaných nádorů močového měchýře

13. Optimalizace izolačního protokolu pro volnou DNA v moči pacientů s uroteliálním karcinomem močového měchýře

 

NÁDORY LEDVIN I

1. Epidemiologie zhoubného novotvaru ledviny - aktuální stav a trendy

2. Výskyt tumorů urogenitálního traktu u pacientů po transplantaci ledviny

3. Výskyt nádorů polycystických ledvin u pacientů po transplantacích

5. Prognostické faktory u karcinomu ledvin

6. Význam diffusion weighted MRI u karcinomu ledviny

 

NÁDORY LEDVIN II

7. Záchovný výkon u nádorů ledvin, indikace, způsob provedení

8. Kdy je indikovaná lymfadenektomie jako součást operačního výkonu u nádorů ledvin

10. Jednoportová laparoskopická (LESS) radikální nefrektomie

11. Role nefrektomie u metastazujícího karcinomu ledviny

 

NÁDORY LEDVIN III

13. Přístup k léčbě méně častých histologických typů nádorů ledvin (chromofobní, papilární renální karcinom, Belliniho karcinom)

14. Analýza rizikových faktorů pro predikci metastatického postižení u pacientů s renálním karcinomem

15. Nádory ledvin - soubor urologického oddělení Náchod

16. Dlouhodobé přežívání u pacientů s karcinomem ledviny a nádorovým trombem v dolní duté žíle

17. Primární řasinky buněk epitelu ledvinných kanálků a karcinomu ledvin

18. Laparoskopické resekce ledvin, porovnání dvou operačních metod

 

KARCINOM PRSU I - DIAGNOSTIKA A LÉČBA

1. Aktuální stav a trendy v epidemiologii zhoubného novotvaru prsu v České republice

2. Ženy s pozitívnou mutáciou génu BRCA1/BRCA2

3. Možnosti prevence a terapie periferní neurotoxicity spojené s léčbou taxany

 

KARCINOM PRSU II - DIAGNOSTIKA A LÉČBA

4. Herceptin-subkutánna aplikácia

5. Vynechání pooperační radioterapie pro prs záchovném výkonu (BCS - breast conservative surgery)

6. Konzervativní výkony na prsu bez radiační terapie

7. 10 let screeningu nádorů prsu v ČR

8. Prevence rakoviny prsu u rizikových žen - úloha zobrazovacích metod

9. Korelácia výskytu ochorení štítnej žľazy a karcinómu prsníka

 

KARCINOM PRSU III - CHIRURGIE

11. Sentinelová uzlina a neoadjuvantní chemoterapie karcinomu prsu - ano?, ne? A kdy?

12. Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu - 4leté zkušenosti

13. Ovlivní chirurgický výkon prognózu a kvalitu života nemocným s pokročilým karcinomem prsu?

14. Biopsie sentinelové uzliny

15. Rozšíření mamo-onkochirurgické péče na 1. chirurgické klinice VFN Praha

 

SEZNAM AUTORŮZPĚT na detail knihy