Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Ilustrovaný imunologický slovník

První české vydání

Ukázka

Z předmluvy

Ilustrovaný imunologický slovník, který se nyní dostává do rukou čtenářů, je překladem slovenské publikace Imunológia. Základné termíny a definície, která dosud vyšla ve dvou slovenských, dvou anglických (Dictionary of Immunology) a jednom španělském vydání (Doccionario de Immunología). České vydání vychází pod změněným názvem a v porovnání se slovenskými nebo anglickými vydáními má mírně rozšířený rozsah - jsou zde některá nová nebo doplněná hesla, nové obrázky a tabulky. U každého hesla se kromě českého termínu uvádí i jeho anglický a slovenský ekvivalent - pokud se liší od termínu používaného v češtině. Vzhledem k tomu, že prakticky celá imunologická terminologie je odvozena z anglických termínů, mělo by toto uspořádání napomoci jejich přesnějšímu používání i v českém, event. slovenském jazyce. Za neméně důležité považujeme sjednocení názorů na určitý tvar českého nebo slovenského termínu, případně symbolu či zkratky. Měla by k tomu přispět odborná diskuse a následná dohoda (konsensus) jak mezi imunology, tak mezi nimi a jazykovědci. Podkladem pro tuto diskusi se mohou stát termíny v předkládané publikaci. Používání přesných imunologických termínů je důležité nejen pro imunology, ale i pro odborníky z různých lékařských a biologických oborů, do nichž poznatky z imunologie stále intenzivněji pronikají. Autoři věří, že Ilustrovaný imunologický slovník může přispět ke splnění tohoto cíle.

Kromě zlepšení terminologické srozumitelnosti a přesnosti je základním cílem Ilustrovaného imunologického slovníku rychlé poskytnutí základních informací z teoretické a klinické imunologie podle současného stavu poznání. Snažili jsme se podat tyto informace ve stručné, ale srozumitelné formě, aby mohly být využívány nejen odborníky, ale i ostatními zájemci včetně posluchačů vysokých škol a doktorandů.ZPĚT na detail knihy