Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Základy vnitřního lékařství

Autoři

HLAVNÍ AUTOŘI A POŘADATELÉ

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

AUTOŘI

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.

IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN, Praha

doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.

Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha

MUDr. Stanislav Beran

II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha

doc. MUDr. Radan Brůha, CSc.

IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Helena Dejmková

Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha

prof. MUDr. Sylvie Dusilová-Sulková, DrSc., MBA

IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc.

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK, Praha

MUDr. Karel Goričan, CSc.

IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc.

Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Anna Jedličková

Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky - klinická mikrobiologie a ATB centrum, 1. LF UK a VFN, Praha

doc. MUDr. Milan Kaláb, CSc.

IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN, Praha

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Tomáš Krechler, CSc.

IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Centrální hematologické laboratoře a trombotické centrum VFN, Praha

MUDr. Oldřich Louthan

IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Karel Lukáš, CSc.

IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Heřman Mann

Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha

MUDr. Evžen Nešpor

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Revmatologická klinika 1. LF UK

MUDr. Jaromír Petrtýl, CSc.

IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.

III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

doc. MUDr. Marie Staňková, CSc.

III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

MUDr. Liliana Šedová

Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha

prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha

MUDr. Tomislav Švestka, CSc.

IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Martina Votavová

Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha

doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc.

IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha

 

RECENZENTI

prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu

prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologieZPĚT na detail knihy