Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Roztroušená skleróza v praxi

Obsah

1. Co je roztroušená skleróza?

2. Neuroimunologie a patologie roztroušené sklerózy

Rozpoznání antigenů CNS buňkami imunitního systému

Jak se specifické aktivované lymfocyty dostávají do CNS?

Co se děje v zánětlivém ložisku?

Vývoj zánětlivého ložiska

Difuzní poškození CNS

3. Klinické příznaky roztroušené sklerózy

Optická neuritida

Senzitivní poruchy

Motorické poruchy

Mozečkové poruchy

Sfinkterové poruchy

Kmenové syndromy

Únava, deprese a kognice

Vzácné příznaky: epilepsie, afázie, paroxysmální příznaky

4. Diagnostika roztroušené sklerózy

Magnetická rezonance

Vyšetření mozkomíšního moku

Další vyšetření v případě diferenciální diagnostiky

Typy průběhu roztroušené sklerózy

5. Terapie roztroušené sklerózy

Terapie akutní ataky

Dlouhodobá imunomodulační terapie v remitentním stadiu RS

Léčba první linie

Další léky v první linii

Léčba druhé linie

Nadějné léky v klinickém testování

Léčba sekundární progrese RS

Léčba primární progrese RS

Symptomatická léčba

Nejčastěji užívané symptomatické léky

6. Sdělení diagnózy roztroušené sklerózy

7. Vztah mysli a těla

Co může pacientovi přinést psychoterapie a kdy má smysl?

Jaký význam má rehabilitace v léčbě roztroušené sklerózy?

Léčba specifických symptomů

Režim po atace

Režim při zhoršování v sekundárně progresivním stadiu

Celková tělesná zdatnost a péče o ni

Určení zátěže

Metody fyzioterapie

Jak často a kdy je potřeba zkušený fyzioterapeut a kdy může pacient cvičit sám

Únava

Význam soustavné péče o fyzickou zdatnost pro psychiku pacienta

8. Těhotenství a péče o dítě, dědičnost roztroušené sklerózy

9. Práce specializované RS sestry

Role RS sestry

Význam komunikace

Edukace

Organizace péče o pacienty na biologické léčbě

Dotazy pacientů

Práce specializovaných RS sester v terénu

10. Režimová opatření

Závislosti

Infekce

Očkování

Operace

Pracovní schopnost a invalidita

Dieta a potravinové doplňky

Alternativní terapie

Menopauza, osteoporóza

11. Péče o pacienta v pokročilém stadiu choroby

Eticko-antropologický rozměr nemocného s roztroušenou sklerózou

Dokumenty k ochraně práv pacientů s roztroušenou sklerózou

Specifika v péči

Zdravotní sestra v procesu péče

Péče zdravotní sestry

Rehabilitační péče

Péče zprostředkovaná

Pacienty oceňovaný přístup v péči

Péče v domácím prostředí nebo v pobytových zařízeních

Kompenzační pomůcky

Sociální příspěvky a jiné výhody

Možnosti odborného poradenství

Závěr

Užitečné webové odkazy

12. Péče o dekubity

13. Neuromyelitis optica

14. Závěr

Poděkování

Doporučená literatura

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy