Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Mononeuropatie

Trendy soudobé neurologie a neurochirurgie. Svazek 3

Obsah

Úvod

1. Mononeuropatie - obecný přehled

1.1. Základní informace

1.2. Patofyziologie vzniku a rozvoje mononeuropatií

1.3. Výskyt mononeuropatií

1.4. Anamnestické údaje

1.5. Klinické vyšetření

1.6. Elektrofyziologická diagnostika - indikace a možnosti

1.7. Zobrazovací metody v diagnostice mononeuropatií

 

2. Jednotlivé mononeuropatie

2.1. Nervus dorsalis scapulae

2.2. Nervus thoracicus longus

2.3. Nervus suprascapularis

2.4. Nervus subscapularis

2.5. Nervus thoracodorsalis

2.6. Nervi pectorales mediales et laterales

2.7. Nervus axillaris

2.8. Nervus musculocutaneus

2.9. Nervus radialis

2.10. Nervus medianus

2.11. Nervus ulnaris

2.12. Nervus cutaneus antebrachii medialis

2.13. Nervi intercostales

2.14. Nervi spinales thoracici - rami dorsales

2.15. Nervi clunium craniales

2.16. Nervus iliohypogastricus

2.17. Nervus ilioinguinalis

2.18. Nervus genitofemoralis

2.19. Nervus cutaneus femoris lateralis

2.20. Nervus cutaneus femoris posterior

2.21. Nervus femoralis

2.22. Nervus obturatorius

2.23. Nervus gluteus superior

2.24. Nervus gluteus inferior

2.25. Nervus ischiadicus

2.26. Nervus tibialis

2.27. Nervus peroneus

2.28. Nervus suralis

2.29. Nervus pudendalis

 

3. Neuralgická amyotrofie (Zdeněk Ambler)

3.1. Sporadická forma neuralgické amyotrofie

3.2. Hereditární neuralgická amyotrofie

 

4. Hereditární neuropatie s tendencí k tlakovým obrnám

 

5. Mononeuropatie u metabolických a endokrinních nemocí

5.1. Diabetes mellitus

5.2. Hypothyreóza

5.3. Hyperthyreóza

5.4. Akromegalie

Seznam zkratek

RejstříkZPĚT na detail knihy