Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

CT trávicí trubice

Obsah

Autorský kolektiv

Úvod

 

1. OBECNÁ ČÁST

1. Základní principy výpočetní tomografie trávicí trubice

Indikace výpočetní tomografie

Příprava k vyšetření

Premedikace

2. Endoluminální aplikace kontrastních látek

Vyšetření bez endoluminální přípravy

Jednorázové podání kontrastní látky

Frakcionované pití

Aplikace duodenální sondou

Značení střevního obsahu

Perrektální aplikace kontrastních látek

Endoluminální kontrastní látky

Vodné roztoky cukerných alkoholů

Koloidní roztoky makromolekulárních látek

Jódové kontrastní látky

Suspenze síranu barnatého

3. Intravenózní aplikace kontrastních látek

Příprava

Farmakokinetika

Aplikační schéma

Cirkulační fáze

Nativní obraz

Fáze arteriální

Fáze časná portální

Fáze vrcholná portální

Fáze pozdní

Časování akvizice dat

Empirické časování

Testování bolusu (bolus timing)

Monitorování bolusu (bolus tracking)

Monofázová akvizice dat

Multifázová akvizice dat

Metoda dvou fází v jedné akvizici

4. Prostorové rozlišení

Kvalita prostorového rozlišení

Izotropie zobrazení

5. Kontrastní rozlišení

Expozice

Nízkodávková vyšetření

Proudová modulace

Rekonstrukční algoritmus

Šíře rekonstruované vrstvy

6. Postprocessing

Postprocessing axiálních obrazů

Planární rekonstrukce

Trojrozměrné rekonstrukce

Maximum intensity projection

Shaded surface display

Volume rendering technique

Virtuální endoskopie

Fúze modalit

7. Vyšetřovací protokoly

8. Hybridní zobrazení PET/CT

Beta+ rozpad

Radiofarmaka

Korekce atenuace

Technika vyšetření 18FDG-PET/CT

9. Hodnocení vyšetření

Normální obraz trávicího ústrojí

Hodnocení lumina

Hodnocení střevní stěny

Hodnocení střevního reliéfu

Hodnocení mezenteria

Hodnocení okolních orgánů

Hodnocení akumulace 18FDG při PET/CT

 

2. SPECIÁLNÍ ČÁST

1. Nenádorová onemocnění jícnu

Dysphagia lusoria

Infekční záněty

Refluxní ezofagitida

Systémová onemocnění pojiva

Jícnové divertikly

Jícnové varixy

Achalázie jícnu

2. Benigní nádory jícnu

Duplikační cysty jícnu

Neurofibrom

Lipom

Leiomyom a leiomyomatóza

3. Karcinom jícnu

4. Perforace jícnu

Akutní perforace jícnu

Chronická perforace jícnu

5. Pooperační stavy jícnu

Totální ezofagektomie a náhrada jícnu

Parciální resekce jícnu

Pooperační komplikace

Implantace stentu

6. Benigní onemocnění žaludku

Gastritida

Vředová choroba

Krvácení do žaludku

Varixy žaludku

7. Benigní nádory žaludku

Adenomy

Hamartomy

Leiomyom a leiomyoblastom

8. Karcinom žaludku

9. Lymfom žaludku

10. Gastrointestinální stromální nádory

11. Pooperační stavy žaludku

Operace žaludku

Insuficience anastomózy

Recidiva karcinomu

12. Onemocnění duodena

Divertikly duodena

Stenózy duodena u pankreatitidy

Nádorové stenózy duodena

Aortomezenteriální komprese

13. Malformace střeva

Omfalogenní cysta

Meckelův divertikl

Duplikační cysty

Mezenteriální cysty

Lymfangiom

14. Anomálie polohy střeva

Embryonální vývoj

Omfalokéla

Situs viscerum inversus

Anomální poloha ileocékálního přechodu

Caecum liber

Mesenterium ileocolicum commune

Laddův syndrom

Chilaiditiho syndrom

15. Hernie

CT obraz

Zevní kýly

Vnitřní kýly

Brániční kýly

16. Poranění střeva a mezenteria

Enteroplegie

Kontuze střeva

Lacerace tenkého střeva

Penetrující poranění trávicí trubice

Kontuze mezenteria

Lacerace mezenteria a mezokola

17. Paralytický ileus a pseudoobstrukce

Paralytický ileus

Ogilvieho syndrom pseudoobstrukce

18. Mechanický ileus

Potravinový ileus

Biliární ileus

Ileus z adhezí

Obstrukce tračníku

19. Invaginace

Asymptomatická invaginace tenkého střeva

Invaginace střeva s vodicím bodem

20. Inkarcerace

Inkarcerace v zevní kýle

Maydlova inkarcerace

Inkarcerace vnitřní kýly

21. Strangulace a volvulus

Strangulace

Volvulus

22. Akutní uzávěr mezenterické tepny

Embolizace do horní mezenterické tepny

Akutní trombóza horní mezenterické tepny

23. Nonokluzivní ischémie střeva

24. Trombóza mezenterických žil

Trombóza kmene mezenterické žíly

Trombóza arkádových mezenterických žil

25. Ischémie tračníku

Akutní ischémie tračníku

Přechodná subakutní ischémie tračníku

Chronická ischemická kolitida

26. Hypoxie střeva

Abdominální angína

Lérichův syndrom

Střevní kongesce u portální trombózy

27. Krvácení do tenkého a tlustého střeva

Intraluminální krvácení

Spontánní intramurální krvácení

Mezenteriální krvácení

28. Apendicitida

Akutní apendicitida

Chronická apendicitida

29. Infekční záněty střeva

30. Reakce štěpu proti hostiteli

Akutní GVHD

Chronická GVHD

Diferenciální diagnostika

31. Malabsorpce

Malabsorpční syndrom

Primární malabsorpce

Coeliakie

Sekundární malabsorpce

Whippleova choroba

Syndrom krátkého střeva

32. Postižení střeva u autoimunitních onemocnění

Střevní změny u vaskulitid

Sklerodermie

Střevní změny u revmatoidní artritidy a ankylozující spondylitidy

Amyloidóza

33. Tuberkulózní enteritida

34. Ulcerózní kolitida

35. Crohnova choroba

36. Klostridiová (pseudomembranózní) kolitida

37. Neutropenická kolitida

38. Divertikulární nemoc tračníku

Divertikulóza tračníku

Akutní divertikulitida

Chronická divertikulitida

39. Neuroendokrinní nádory trávicí trubice

Gastrinom

Karcinoid

40. Lymfomy střeva

41. Karcinom a leiomyosarkom tenkého střeva

Adenokarcinom tenkého střeva

Leiomyosarkom

Další primární maligní tumory

42. Polypy tračníku

Adenomy

Nenádorové polypy

Familiární polypózy

Diagnostika pomocí výpočetní tomografie

43. Kolorektální karcinom

Patogeneze

Histologické typy

Klinické projevy

CT obraz kolorektálního karcinomu

Význam PET/CT ve stagingu kolorektálního karcinomu

Staging dle Dukese

TNM staging

Jaterní metastázy kolorektálního karcinomu

Restaging kolorektálního karcinomu

Výpočetní tomografie kolografie a virtuální endoskopie u kolorektálního karcinomu

44. Nenádorová onemocnění rekta

Periproktální záněty

Perianální a rektální píštěle

Endometrióza

Postiradiační změny

Hemoroidy

45. Sekundární nádory trávicí trubice

46. Pooperační stavy tenkého a tlustého střeva

Apendektomie

Choledocho- a hepatikojejunoanastomóza

Resekce tenkého střeva

Ileocékální resekce

Pravostranná hemikolektomie

Rozšířená pravostranná hemikolektomie

Levostranná hemikolektomie

Subtotální kolektomie

Resekce v rektosigmoideální oblasti

Resekce rekta

Amputace rekta

Bloková resekce

Paliativní operace

47. Komplikace po operacích střeva

Krvácení

Insuficience anastomózy

Úplné rozpojení anastomózy

Enterokutánní píštěl

Hematom a absces v břišní stěně

Hernie v jizvě

48. Peritoneální tekutina

Ascites        

Hemoperitoneum

Cholaskos, bilom

Únik moči, urinom

Chylaskos

Dialyzační roztok

49. Záněty peritonea a mezenteria

Peritonitida

Absces

Zánět mezenteria - panikulitida

Mezenteriální edém

Sklerózující panikulitida

50. Nádory peritonea a mezenteria

Peritoneální mezoteliom

Mezenchymové nádory

Pseudomyxom peritonea

Karcinoid

Karcinomatóza peritonea

Splenóza peritonea

 

Literatura

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy