Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Gynekologie

Třetí, doplněné a přepracované vydání

Obsah

1. Anatomie reprodukčních orgánů (Rastislav Druga, Lukáš Rob)

1.1. Vývoj reprodukčních orgánů

1.2. Klinická anatomie

1.3. Inervace orgánů ženské pánve

 

2. Fyziologie reprodukčních orgánů (Vít Weinberger)

2.1. Oogeneze - vývoj vajíčka

2.2. Ovariální cyklus

2.3. Menstruační cyklus

2.4. Hormonální regulace ženského reprodukčního cyklu

2.5. Fyziologické účinky pohlavních hormonů

 

3. Základní vyšetření v gynekologii (Pavel Calda, Lukáš Rob)

3.1. Obecné zásady

3.2. Gynekologické vyšetření

3.3. Ultrazvukové vyšetření

 

4. Gynekologické operace (Michael Jiří Halaška, Martin Hruda)

4.1. Obecná část

4.2. Speciální část

 

5. Vrozené vývojové vady (Leoš Teslík)

5.1. Určení pohlaví

5.2. Ageneze a dysgeneze gonád

5.3. Intersexuální malformace

5.4. Poruchy vývoje paramesonefrických (Müllerových) vývodů a jejich derivátů

5.5. Sdružené vrozené vývojové vady

 

6. Endokrinní syndromy (Igor Crha)

6.1. Syndrom polycystických ovarií

6.2. Syndromy spojené s hyperprolaktinémií

6.3. Předčasné ovariální selhání

6.4. Různé syndromy s projevy ovariální dysfunkce

 

7. Nepravidelnosti menstruačního cyklu (Igor Crha)

7.1. Fyziologický menstruační cyklus

7.2. Menstruační dysfunkce

 

8. Dětská gynekologie (Jana Skřenková, Leoš Teslík)

8.1. Gynekologie dětského a adolescentního věku

8.2. Gynekologické rozdělení dětského věku

8.3. Záněty rodidel

8.4. Synechia vulvae infantum

8.5. Krvácení z rodidel

8.6. Poruchy pohlavního dospívání

8.7. Nádory rodidel

8.8. Úrazy rodidel

8.9. Forenzní dětská gynekologie

8.10. Gynekologická balneoterapie dětí a dorostu

 

9. Ženská sexualita (Zlatko Pastor)

9.1. Ženské sexuální chování

9.2. Ženské sexuální funkce

9.3. Ženské sexuální dysfunkce

9.4. Sexualita v ženských životních etapách

9.5. Sexualita v souvislosti s gynekologickým onemocněním a operacemi

 

10. Plánované rodičovství, antikoncepce (Petr Křepelka)

10.1. Ženská antikoncepce

10.2. Mužská antikoncepce

 

11. Záněty ženského reprodukčního systému (Jaromír Mašata, Filip Rob)

11.1. Klasifikace zánětů

11.2. Vulvovaginální infekce

11.3. Onemocnění postihující zároveň vulvu i pochvu

11.4. Onemocnění lokalizovaná pouze na vulvu

11.5. Vulvovaginální onemocnění napodobující infekce

11.6. Infekce cervixu

11.7. Záněty dělohy - endometritis, myometritis, perimetritis

11.8. Pánevní zánětlivá nemoc

11.9. Základní venerická onemocnění

 

12. Endometrióza (Robert Hudeček, Pavel Ventruba)

12.1. Etiologie

12.2. Patogenetické mechanismy a lokalizace

12.3. Epidemiologické faktory

12.4. Diagnostika

12.5. Klasifikace

12.6. Klinický obraz

12.7. Komplikace

12.8. Terapie

12.9. Prognóza

12.10. Prevence

 

13. Poruchy plodnosti (Pavel Ventruba)

13.1. Prevalence a epidemiologie neplodnosti

13.2. Fyziologie reprodukce

13.3. Poruchy plodnosti u ženy

13.4. Poruchy plodnosti u muže

13.5. Nevysvětlená neplodnost

13.6. Prevence poruch plodnosti

 

14. Asistovaná reprodukce (Tonko Mardešić, Simona Jirsová, Ladislava Jelínková)

14.1. Základní metody asistované reprodukce

14.2. Kryokonzervace spermií, oocytů, embryí a tkání

14.3. Indikace metod asistované reprodukce

14.4. Ovariální stimulace

14.5. Odběr oocytů

14.6. Laboratorní část IVF

14.7. Embryotransfer

14.8. Pravděpodobnost otěhotnění po léčbě metodami asistované reprodukce

14.9. Zákonná úprava asistované reprodukce

14.10. Ovariální hyperstimulační syndrom

14.11. Mimoděložní těhotenství po IVF

14.12. Dárcovství pohlavních buněk, embryí a náhradní mateřství

 

15. Prekancerózy a nádory (Lukáš Rob, Helena Robová, David Cibula, Michal Mára)

15.1. Základy onkogynekologie

15.2. Nádory vulvy

15.3. Nádory pochvy

15.4. Nádory děložního hrdla

15.5. Nepravé a benigní nádory děložního těla

15.6. Prekancerózy a zhoubné nádory děložního těla

15.7. Nádory tuby, ovaria a peritonea

15.8. Gestační trofoblastická nemoc

 

16. Sestup pánevních orgánů (Jaromír Mašata)

 

17. Urogynekologie (Alois Martan)

17.1. Fyziologie mikce

17.2. Klasifikace poruch funkce dolních močových cest

17.3. Přehled standardizované terminologie funkce dolních cest močových

17.4. Vyšetřovací metody

17.5. Nejčastější příčiny stresové inkontinence moči a sestupu orgánů malé pánve

17.6. Léčba inkontinence moči

17.7. Řešení defektů pánevního dna u žen

 

18. Náhlé příhody v gynekologii (Ondřej Šimetka, Jaroslav Klát)

18.1. Diferenciální diagnostika náhlých příhod břišních

18.2. Gynekologické zevní krvácení ohrožující život

18.3. Náhlé příhody v dětské gynekologii

 

19. Nemoci prsu (Pavel Strnad)

19.1 Vyšetřovací metody

19.2. Rizikové faktory karcinomu prsu

19.3. Nezhoubná onemocnění prsu

19.4. Prekurzorové léze - prekancerózy

19.5. Karcinomy prsu in situ

19.6. Invazivní karcinomy

19.7. Terapie karcinomu prsu

 

20. Klimakterium (Tomáš Fait)

20.1. Terminologie

20.2. Fyziologie klimakteria

20.3. Diagnostika

20.4. Léčebné postupy v klimakteriu

20.5. Předčasné ovariální selhání

20.6. Závěr

 

 

21. Právní a etická problematika v gynekologii (Pavel Čepický)

21.1. Právní problematika v gynekologii

21.2. Etická problematika v gynekologii

 

22. Psychosomatika v gynekologii (Zuzana Čepická Líbalová, Pavel Čepický)

22.1. Obecná část

22.2. Speciální část

 

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy