Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Zdravotníci, právo a praxe

Obsah

Úvod

Zdravotníci a kritické situace v jejich práci

* Pacient je v bezvědomí, nelze získat informovaný souhlas

* Pacient je cizinec a nelze se s ním domluvit

* Pacient je jinak handicapován a nelze se s ním domluvit

* Pacient po úrazu je při vědomí, ale není jisté, zda je způsobilý vyslovit s péčí informovaný souhlas, či nesouhlas

Zdravotníci - nadřízení, podřízení, kolegové, tým -odpovědnost

Zdravotníci, jejich kvalifikace, odborný dohled a odborný dozor

Zdravotníci a policie

Zdravotníci a soudy

Zdravotníci a orgány státní správy

Zdravotníci a zdravotní pojišťovny

Zdravotníci a pacienti

* Zdravotníci a nezletilí pacienti

* Zdravotníci a omezeně svéprávní pacienti

* Zdravotníci a nevyléčitelně nemocní

* Zdravotníci a agresivní pacienti

Zdravotníci, povinná mlčenlivost a ochrana osobních údajů

Zdravotníci a mlčenlivost

Zdravotníci a implementace evropského nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR

Zdravotníci a média

Zdravotníci a odpovědnost za škodu a nemajetkovou újmu

Zdravotníci a trestní odpovědnost

Zdravotníci a jejich práva

Zdravotníci a jejich právní ochrana

Co dodat na závěr

Medailonky autorů

RejstříkZPĚT na detail knihy