Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Základy psychologie

Obsah

Návod jak studovat, a to nejen předmět psychologie

O čem je psychologie a proč je užitečné něco z ní znát

Cvičení 1.

Obecná psychologie

Cvičení 2.

Vnímání

Čich

Chuť

Zrak

Sluch a rovnováha

Hmat

Cvičení 3.

Pozornost

Cvičení 4.

Autogenní trénink

Cvičení pocitu tíhy

Cvičení tepla

Cvičení srdce

Dechová cvičení

Regulace břišních orgánů - koncentrace na solární plexus

Cvičení chladného čela

Paměť

Cvičení 5.

Učení

Cvičení 6.

Inteligence

Cvičení 7.

Myšlení

Cvičení 8.

Vědomí

Cvičení 9.

Emoce

Osobnost

Cvičení 10.

Psychosociální vývoj

Mezilidské vztahy

Cvičení 11.

Bolest (Laura Strouhalová-Janáčková)

Akutní a chronická bolest

Jak lze bolest měřit

Škála měření bolesti

Mechanismus bolesti

Reakce pacienta, reakce okolí

Adaptace, coping

Psychoterapie bolesti

Cvičení 12.

Psychologie managementu - řízení a řídicí styly (Marie Hanušová)

Autoritativní řídicí styl

Demokratický řídicí styl

Liberální řídicí styl

Závěrečné slovo

Požadavky k přijímacím zkouškám na Psychologickou fakultu UP v Olomouci

Obecná psychologie

Vývojová psychologie

Sociální psychologie

Psychologie osobnosti

Klinická psychologie

Biologie

Literatura

RejstříkZPĚT na detail knihy