Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Pneumologie

Vnitřní lékařství, díl IIIa

Obsah

1. Repetitorium fyziologie a patofyziologie plic

2. Projevy plicních nemocí

3. Vyšetřovací metody

4. Vývojové vady dýchacího ústrojí

5. Infekční onemocnění

6. Obstrukční plicní onemocnění

7. Intersticiální plicní onemocnění

8. Nádory plic

9. Nemoci pleury

10. Nemoci mediastina

11. Postižení plicního oběhu

12. Postižení plic při primárně mimoplicním onemocnění

13. Neodkladné stavy v pneumologii

14. Respirační insuficience

15. Poruchy dýchání ve spánku

16. Syndromologie nemocí dýchacího ústrojí

17. Léčba plicních nemocí

18. Onemocnění plic v těhotenství

19. Prevence v pneumologii

Literatura - Seznam zkratek - RejstříkZPĚT na detail knihy