Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Dyskinetické syndromy a onemocnění

Extrapyramidová onemocnění II.

Obsah

Slovo autorů

Předmluva

1. Úvod do dyskinetických poruch a onemocnění. Klasifikace, neurobiologické podklady a obecné principy léčby

2. Tremor

3. Chorea

4. Balismus

5. Dystonie

6. Myoklonus

7. Tiky a Touretteův syndrom

8. Vzácné dyskinetické syndromy

9. Wilsonova choroba

10. Dyskinetické poruchy ve spánku

11. Psychogenní dyskinetické poruchy

12. Polékové dyskinetické projevy

Přílohy

RejstříkZPĚT na detail knihy