Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Aplikovaná anatomie pro fyzioterapeuty a maséry

Obsah

Předmluva

1. Masáž

1.1. Historie masáže

1.2. Obecná charakteristika masáže

1.3. Druhy masáží

1.4. Základní masážní hmaty

1.5. Kontraindikace masáže

1.6. Současné kritické názory na masáž

2. Stavba lidského těla

2.1. Obecná anatomie

2.2. Anatomické názvosloví

2.3. Osteologie

3. Kostra, skeleton

3.1. Lebka, cranium

3.2. Kostra trupu

3.3. Kosti horní končetiny

3.4. Kosti dolní končetiny

4. Spojení kostí

4.1. Kloubní spojení kostí horní končetiny

4.2. Kloubní spojení kostí dolní končetiny

5. Svalová soustava, systema musculorum

5.1. Obecná charakteristika příčně pruhované svalové tkáně kosterní

5.2. Patofyziologické stavy svalové tkáně

5.3. Svaly jednotlivých tělních krajin

5.4. Svaly horní končetiny, musculi membri superioris

5.5. Svaly dolní končetiny

5.6. Přehled svalů, které ovlivňují klouby končetin

5.7. Stabilizace páteře

6. Cévní systém, systema vasorum

6.1. Základní anatomická charakteristika

6.2. Malý a velký krevní oběh

6.3. Tepny, arteriae

6.4. Žíly, venae

7. Nervový systém, systema nervorum

7.1. Hřbetní mícha, medulla spinalis

7.2. Autonomní nervový systém

7.3. Headovy zóny a refl exní terapie

8. Kůže, cutis, derma

8.1. Pokožka, epidermis

8.2. Škára, corium, dermis

8.3. Podkožní vazivo, tela subcutanea, hypodermis

8.4. Cévní zásobení kůže

8.5. Inervace kůže

8.6. Kožní reliéf

8.7. Barva kůže

8.8. Kožní změny během života

8.9. Deriváty pokožky

8.10. Bariérové vlastnosti kožního povrchu

8.11. Kožní prekancerózy a nádory

8.12. Kosmetická masáž

Literatura

RejstříkZPĚT na detail knihy