Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Základy vnitřního lékařství

Obsah

Autorský kolektiv

Zkratky

Hippokratova přísaha

Předmluva (Jan Petrášek, Aleš Žák)

 

OBECNÁ ČÁST

 

1. Charakteristika, význam a výuka vnitřního lékařství (Jan Petrášek)

 

2. Historie českého vnitřního lékařství (Jan Petrášek)

2.1. Počátky a rozvoj zdravotní péče v českých zemích

 

3. Příčiny interních onemocnění (Jan Petrášek)

3.1. Geneticky podmíněná onemocnění

3.2. Vrozené vývojové vady

3.3. Poruchy výživy

3.4. Metabolicky podmíněná onemocnění

3.5. Infekční onemocnění

3.6. Poškození z fyzikálních příčin a nemoci z povolání

3.7. Imunitně a autoimunitně podmíněná onemocnění

3.8. Intoxikace a vliv návykových látek

3.9. Stres a psychosomatické choroby

3.10. Multifaktoriální civilizační choroby

3.11. Iatrogenně podmíněná onemocnění

 

4. Orgánové/systémové a reaktivní změny u interních onemocnění (Jan Petrášek)

4.1. Regresivní změny

4.2. Apoptóza

4.3. Zánět

4.4. Nádorový růst

 

5. Nejčastější příznaky interních onemocnění (Jan Petrášek)

5.1. Bolest

5.2. Změny tělesné teploty

5.3. Kašel

5.4. Cyanóza

5.5. Dušnost

5.6. Poruchy chuti k jídlu

5.7. Zvracení

5.8. Průjem

5.9. Zácpa

5.10. Krvácivé projevy

5.11. Otoky

5.12. Poruchy močení

5.13. Změny tělesné hmotnosti

5.14. Poruchy vědomí

 

6. Metody diagnostiky interních onemocnění (Jan Petrášek)

6.1. Anamnéza

6.2. Interní somatické vyšetření

6.3. Biochemická vyšetření krve a moči

6.4. Mikrobiologická vyšetření

6.5. Biopsie a cytologie

6.6. Zobrazovací metody

6.7. Registrace elektrických potenciálů

6.8. Monitorování některých vitálních funkcí

6.9. Funkční vyšetřovací metody

 

7. Intuice (Jan Petrášek)

 

8. Kritéria validity diagnostických metod/testů (Jan Petrášek)

 

9. Způsoby léčby interních onemocnění (Jan Petrášek)

9.1. Úprava/změna prostředí

9.2. Úprava životosprávy

9.3. Dietní opatření

9.4. Abstinence požívání návykových látek

9.5. Farmakoterapie

9.6. Rehabilitace a fyzikální terapie

9.7. Lázeňská terapie

9.8. Radioterapie

9.9. Brachyradioterapie

9.10. Hypertermie

9.11. Přístrojová náhrada při nedostatečné funkci orgánů

9.12. Chirurgická terapie

9.13. Buněčná terapie

9.14. Genová terapie

9.15. Transplantace orgánů

9.16. Paliativní terapie

 

10. Takzvaná alternativní a komplementární léčba (Jan Petrášek)

 

11. Eutanazie (Jan Petrášek)

 

 

SPECIÁLNÍ ČÁST

 

12. Poruchy vnitřního prostředí (Aleš Žák, Jan Petrášek)

12.1. Nejčastější příznaky poruch vnitřního prostředí

12.2. Změny množství tělesné vody

12.3. Změny osmolality tělesných tekutin

12.4. Změny pH tělesných tekutin

12.5. Změny koncentrace iontů

12.6. Přehled nejčastěji používaných infúzních roztoků

 

13. Onemocnění alergická a imunitní (Terezie Fučíková)

13.1. Nejčastější příznaky alergických onemocnění

13.2. Atopie

13.3. Alergie

13.4. Anafylaxe

13.5. Imunodeficience

 

14. Onemocnění srdce (Jan Petrášek)

14.1. Nejčastější příznaky srdečních onemocnění

14.2. Získané chlopenní vady

14.3. Nejčastější vrozené srdeční vady v dospělosti

14.4. Ischemická choroba srdeční (Karel Goričan)

14.5. Náhlá srdeční smrt

14.6. Kardiomyopatie (Petr Bartůněk)

14.7. Zánětlivá onemocnění (Karel Goričan)

14.8. Arytmie (Jan Petrášek, Petr Bartůněk)

14.9. Cor pulmonale chronicum (Karel Goričan)

14.10. Nádory srdce (Karel Goričan)

14.11. Transplantace srdce

 

15. Onemocnění cév (Miroslav Chochola)

15.1. Nejčastější příznaky cévních onemocnění

15.2. Onemocnění tepen

15.3. Onemocnění plicního oběhu (Debora Karetová, Stanislav Beran)

15.4. Onemocnění žil (Debora Karetová)

15.5. Onemocnění lymfatických cév

 

16. Onemocnění plic (Jiří Homolka)

16.1. Nejčastější příznaky onemocnění plic

16.2. Vrozená onemocnění

16.3. Zánětlivá onemocnění

16.4. Tuberkulóza

16.5. Mykobakteriózy

16.6. Chronická obstrukční plicní nemoc (Jan Petrášek)

16.7. Asthma bronchiale

16.8. Plicní emfyzém

16.9. Bronchiektazie

16.10. Hypoventilační syndromy

16.11. Respirační insuficience

16.12. Syndrom akutní dechové tísně dospělých

16.13. Intersticiální plicní procesy

16.14. Iatrogenní poškození plic

16.15. Plicní sarkoidóza

16.16. Profesionální plicní onemocnění

16.17. Nádory průdušek a plic

16.18. Vývojové vady plicních cév

16.19. Choroby pleury

16.20. Choroby mediastina

16.21. Poranění plic

16.22. Urgentní stavy v pneumologii

16.23. Transplantace plic

 

17. Onemocnění trávicího ústrojí (Karel Lukáš)

17.1. Základní známky a příznaky při onemocnění trávicího ústrojí

17.2. Slizniční projevy interních chorob (Jiří Mazánek)

17.3. Choroby jícnu

17.4. Onemocnění žaludku a dvanáctníku (Tomislav Švestka)

17.5. Onemocnění tenkého střeva

17.6. Onemocnění tlustého střeva

17.7. Onemocnění slinivky břišní

17.8. Onemocnění žlučníku a žlučových cest (Aleš Žák)

17.9. Funkční poruchy

17.10. Krvácení do trávicího ústrojí

17.11. Ileózní stavy (Aleš Žák)

 

18. Onemocnění jater (Radan Brůha)

18.1. Nejčastější projevy onemocnění jater

18.2. Akutní jaterní selhání

18.3. Lékové poškození jater

18.4. Chronické jaterní choroby

18.5. Jaterní cirhóza (Jaromír Petrtýl)

18.6. Hepatocelulární karcinom (primární rakovina jater)

18.7. Uzávěr jaterních žil (Buddův-Chiariho syndrom)

18.8. Játra v těhotenství (Milan Kaláb)

18.9. Metastatické nádory jater

18.10. Transplantace jater

 

19. Onemocnění ledvin (Sylvie Dusilová-Sulková)

19.1. Nejčastější příznaky onemocnění ledvin a vývodných močových cest

19.2. Vývojové anomálie a vrozené vývojové vady ledvin a vývodných močových cest

19.3. Nefrotický syndrom

19.4. Glomerulonefritidy

19.5. Glomerulopatie

19.6. Systémové vaskulitidy s postižením ledvin

19.7. Postižení ledvin u dalších systémových chorob

19.8. Infekce močových cest

19.9. Tubulointersticiální nefritidy

19.10. Nefrolitiáza

19.11. Nádory ledvin

19.12. Akutní selhání ledvin

19.13. Chronické onemocnění ledvin a chronické selhání ledvin

19.14. Transplantace ledvin

 

20. Krevní onemocnění (Jiří Kvasnička)

20.1. Nejčastější příznaky hematologických onemocnění

20.2. Anémie

20.3. Chronická myeloidní leukémie

20.4. Myeloproliferativní onemocnění

20.5. Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom

20.6. Maligní lymfomy

20.7. Chronická lymfatická leukémie

20.8. Mnohočetný myelom

20.9. Systémová primární amyloidóza

20.10. Uzlinový syndrom

20.11. Poruchy hemostázy

20.12. Krevní transfúze, zásady hemoterapie a transplantace kostní dřeně

 

21. Onemocnění endokrinních žláz (Michal Kršek)

21.1. Nejčastější příznaky onemocnění endokrinních žláz

21.2. Onemocnění hypothalamu

21.3. Onemocnění hypofýzy

21.4. Onemocnění štítné žlázy

21.5. Onemocnění příštítných tělísek

21.6. Onemocnění nadledvin

21.7. Onemocnění varlat

21.8. Onemocnění gonád u žen

21.9. Endokrinně aktivní nádory trávicího ústrojí

21.10. Polyglandulární syndromy

 

22. Metabolická onemocnění a poruchy výživy (Aleš Žák)

22.1. Nejčastější příznaky metabolických onemocnění a poruch výživy

22.2. Diabetes mellitus (Miroslav Zeman)

22.3. Poruchy metabolismu lipidů

22.4. Poruchy metabolismu purinů a aminokyselin

22.5. Karence vitaminů a stopových prvků

22.6. Klinicky významné syndromy metabolických onemocnění

22.7. Metabolické osteopatie

 

23. Revmatická onemocnění (Karel Pavelka)

23.1. Nejčastější příznaky revmatických onemocnění

23.2. Revmatoidní artritida (Liliana Šedová)

23.3. Juvenilní idiopatické artritidy (Heřman Mann)

23.4. Systémový lupus erythematodes (Heřman Mann)

23.5. Systémová skleróza (sklerodermie) (Radim Bečvář)

23.6. Polymyozitida/dermatomyozitida (Heřman Mann)

23.7. Sjögrenův syndrom

23.8. Vaskulitidy

23.9. Spondylartritidy (Liliana Šedová)

23.10. Osteoartróza

23.11. Infekční artritidy (Helena Dejmková)

23.12. Artropatie při sarkoidóze

23.13. Artropatie při hemofilii

23.14. Mimokloubní revmatismus (Martina Votavová)

23.15. Dnavá artritida

23.16. Syndrom bolestivého ramene (Martina Votavová)

23.17. Bolesti zad (Martina Votavová)

 

24. Infekční onemocnění

24.1. Projevy infekčních onemocnění v dutině ústní (Hanuš Rozsypal)

24.2. Infekce trávicího ústrojí (Pavel Chalupa)

24.3. Virové hepatitidy (Tomáš Krechler)

24.4. Onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV) (Marie Staňková)

24.5. Ptačí chřipka (Aleš Žák)

 

25. Akutní intoxikace - otravy (Oldřich Louthan, Tomislav Švestka)

25.1. Nejčastější příznaky akutních intoxikací

25.2. Obecné zásady léčení intoxikací

25.3. Primární eliminace toxické látky

25.4. Sekundární eliminace toxické látky nebo jejích metabolitů

25.5. Antidota

25.6. Některé častější intoxikace

25.7. Uštknutí jedovatým hadem (Jan Petrášek)

 

26. Poškození z fyzikálních příčin (Oldřich Louthan)

26.1. Poškození ionizujícím zářením

26.2. Zasažení elektrickým proudem

26.3. Přehřátí nebo tepelný úžeh

26.4. Podchlazení

26.5. Barotrauma

26.6. Poškození hlukem

26.7. Poškození vibracemi

 

27. Kardiopulmonální resuscitace (Jan Petrášek, Karel Goričan)

27.1. Zástava dýchání

27.2. Zástava oběhu

27.3. Kardiopulmonální resuscitace

 

28. Antibakteriální terapie a profylaxe (Anna Jedličková)

28.1. Stručný přehled bakteriálního osídlení dutiny ústní

28.2. Odběr biologického materiálu k bakteriologickému vyšetření

28.3. Antibakteriální terapie

28.4. Antibakteriální profylaxe u chirurgických výkonů ve stomatologii

 

29. Křečové stavy (Evžen Nešpor)

29.1. Epileptický záchvat

29.2. Hyperventilační křeče

 

30. Cévní mozkové příhody (Jiří Bauer)

 

31. Syndromy hlava-krk (Jan Petrášek)

 

32. Nádory dutiny ústní a hltanu (Jan Betka)

 

33. Jak hlásit podezření na nežádoucí účinek léku (Jan Petrášek)

 

34. Vybavení zubní ordinace pro náhlé interní příhody (Jan Petrášek)

34.1. Pomůcky, nástroje, speciální zdravotnický materiál

34.2. Léky pro akutní stavy

 

Významné internetové adresy

Literatura

Obrazová dokumentace a zdroje

RejstříkZPĚT na detail knihy