Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Léčba metastatických nádorů ledvin

Obsah

1. NÁDORY LEDVINY V ČESKÉ POPULACI. KRITICKÝ PŘEHLED DOSTUPNÝCH DAT A PREDIKCE POČTU LÉČENÝCH PACIENTŮ (Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Marko Babjuk, Jindřich Fínek, Luboš Petruželka)

1.1. Epidemiologie zhoubných nádorů ledvin v České republice

1.2. Česká populační data o zhoubných nádorech ledvin vyžadují kritický audit

1.3. Definice referenčního souboru dat o ZN ledvin pro klinicky relevantní analýzy

1.4. Predikce počtu léčených pacientů se zhoubným nádorem ledvin

1.5. Epidemiologická situace a predikce počtu pacientů s novotvary ledvin v regionech České republiky

1.6. Hodnoty přežití onkologických pacientů s novotvary ledvin v České republice

 

2. MALIGNÍ NÁDORY LEDVINY (Ctibor Povýšil)

2.1. Světlobuněčný karcinom ledviny

2.2. Multilokulární cystický karcinom ledviny

2.3. Papilární karcinom ledviny

2.4. Chromofobní karcinom ledviny

2.5. Karcinom ze sběracích kanálků Beliniho

2.6. Medulární karcinom ledviny

2.7. Mucinózní tubulární a vřetenobuněčný karcinom

 

3. VÝZNAM CHIRURGICKÉ LÉČBY U POKROČILÝCH NÁDORŮ LEDVIN (Marko Babjuk)

3.1. Nefrektomie v léčbě generalizovaných nádorů ledvin

3.1.1. Základní principy operační léčby renálního karcinomu a historické poznámky

3.1.2. Teorie vysvětlující příznivý efekt cytoreduktivní nefrektomie

3.1.3. Výsledky cytoreduktivní nefrektomie v éře imunoterapie

3.1.4. Nefrektomie jako součást adoptivní imunoterapie

3.1.5. Indikace cytoreduktivní nefrektomie

3.1.6. Cytoreduktivní nefrektomie u pacientů s nádorovým trombem

3.1.7. Operační přístup a taktika provedení cytoreduktivní nefrektomie

3.1.8. Cytoreduktivní nefrektomie v éře cílené biologické léčby

3.1.9. Embolizace renální artérie u pokročilých nádorů ledvin

3.1.10. Závěr a doporučení

3.2. Operační léčba metastáz renálního karcinomu

3.2.1. Metastázy v lymfatických uzlinách

3.2.2. Vzdálené metastázy

 

4. NOVÉ MOŽNOSTI SYSTÉMOVÉ LÉČBY KARCINOMU LEDVINY (Luboš Petruželka)

4.1. Úvod

4.1.1.Základní typy nádorů ledvin, genetické změny a molekulární charakteristika

4.1.2. Prognostické faktory

4.1.3. Současné možnosti léčby

4.2. Cytokiny v léčbě karcinomů ledviny

4.2.1. Interferon-?

4.2.2. Interleukin-2

4.3. Cílená molekulární biologická léčba

4.3.1. Multifunkční tyrosinkinázové inhibitory

4.3.2. mTOR inhibitory

4.3.3. Monoklonální protilátky

4.4. Nové léky v klinických studiích

4.4.1. Adjuvantní cílená léčba

4.4.2. Nežádoucí účinky cílené biologické léčby - poznámky pro klinickou praxi

4.4.3. Nový algoritmus systémové léčby metastazujícího karcinomu ledviny

4.5. Závěr

 

PŘÍLOHA - PŘEHLED USPOŘÁDÁNÍ ZÁKLADNÍCH KLINICKÝCH STUDIÍ

SEZNAM ZKRATEKZPĚT na detail knihy