Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Anatomie centrálního nervového systému

Obsah

Předmluva

 

ANATOMIE CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU (Rastislav Druga, Miloš Grim, Petr Dubový)

 

1. Obecná anatomie nervového systému (Petr Dubový, Rastislav Druga, Miloš Grim)

1.1. Neuron

1.2. Gliové buňky

1.3. Extracelulární prostor

1.4. Stavba šedé a bílé hmoty CNS

 

2. Mícha, medulla spinalis (Rastislav Druga, Miloš Grim)

2.1. Míšní nervy

2.2. Míšní segmenty

2.3. Stavba šedé hmoty míšní

2.4. Členění šedé hmoty míšní, Rexedovy lamely

2.5. Členění bílé hmoty míšní, míšní dráhy

 

3. Mozkový kmen, truncus encephalicus (Rastislav Druga)

3.1. Zevní popis mozkového kmene

3.2. Vnitřní stavba mozkového kmene

 

4. Mozeček, cerebellum (Rastislav Druga)

4.1. Poloha a zevní popis

4.2. Kůra mozečku, cortex cerebelli

4.3. Bílá hmota mozečku

4.4. Mozečková jádra, nuclei cerebellares

4.5. Spoje mozečku a jeho funkční členění

4.6. Anatomické a funkční členění mozečku

4.7. Funkce mozečku

 

5. Mezimozek, diencephalon (Rastislav Druga)

5.1. Thalamus

5.2. Epithalamus

5.3. Subthalamus

5.4. Hypothalamus

 

6. Koncový mozek, telencephalon (Rastislav Druga)

6.1. Bazální telencefalon

6.2. Bazální ganglia

6.3. Mozková kůra, cortex cerebri

6.4. Bílá hmota hemisféry

6.5. Funkční a anatomické rozdíly mezi hemisférami

 

7. Komorový systém a cirkulace likvoru (Rastislav Druga)

7.1. Komorový systém

7.2. Liquor cerebrospinalis a jeho cirkulace

 

8. Obaly centrálního nervstva, meninges (Rastislav Druga)

8.1. Tvrdá plena, dura mater

8.2. Pavučnice, arachnoidea

8.3. Omozečnice, pia mater

 

9. Cévní zásobení centrálního nervstva (Rastislav Druga)

9.1. Cévní zásobení míchy

9.2. Cévní zásobení mozkového kmene a mozečku

9.3. Cévní zásobení mozku

 

10. Molekulárně biologické mechanismy vývoje nervového systému (Miloš Grim, Petr Dubový, Rastislav Druga)

10.1. Proliferace a diferenciace neuroepitelových buněk a apoptóza

10.2. Segmentace nervové trubice

10.3. Epidermové plakody

10.4. Neurální lišta a buňky, které se z ní diferencují

10.5. Neurotrofní růstové faktory

10.6. Vývoj jednotlivých oddílů CNS

10.7. Vývojové vady CNS

 

11. Přehled drah centrálního nervového systému (Rastislav Druga)

11.1. Senzitivní dráhy

11.2. Dráhy míšních a hlavových reflexů

11.3. Motorické dráhy

11.4. Dráhy smyslových orgánů

11.5. Spoje bazálních ganglií

11.6. Spoje mozečku

11.7. Spoje retikulární formace

11.8. Spoje limbického systému

11.9. Komisurální korové spoje

11.10. Asociační korové spoje

11.11. Dělení drah podle exprese mediátorů (chemické dráhy)ZPĚT na detail knihy