Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Endokrinní nádory nadledvin v současné klinické praxi

Obsah

Autorský kolektiv

Předmluva

 

Genetika nádorov nadobličiek (Mikuláš Pura)

1. Všeobecné princípy tumorigenézy adrenálnych nádorov

2. Nádory kôry nadobličky

2.1. Syndrómy s výskytom nádorov a familiárne formy nádorov

2.2. Sporadické nádory

2.3. Transkriptómové štúdie adrenokortikálnych nádorov

2.4. Molekulárne markery dignity a prognózy zhubných adrenokortikálnych nádorov

3. Nádory drene nadobličky

 

Cushingův syndrom (Michal Kršek)

1. Definice

2. Epidemiologie

3. Etiologie a patogeneze

4. Klinický obraz

5. Diagnostika a diferenciální diagnostika

6. Terapie

 

Mineralokortikoidní nadprodukce (Jiří Widimský)

Definice

Klasifikace

1. Primární hyperaldosteronismus (aldosteronismus)

2. Další formy mineralokortikoidních hypertenzí. Familiární syndromy s retencí Na+ a hypertenzí

 

Feochromocytom: nové poznatky a přístupy v diagnostice a léčbě (Karel Pacák)

1. Úvod

2. Klinické příznaky feochromocytomu

3. Současný přístup v genetické diagnostice feochromocytomu

4. Současný přístup v biochemické diagnostice feochromocytomu

5. Dieta a léky interferující s biochemickou diagnostikou feochromocytomu

6. Současný přístup v lokalizaci feochromocytomu

7. Současný přístup v terapii feochromocytomu

8. Metastatický feochromocytom

9. Feochromocytom v těhotenství

 

Neuroblastóm (Sabína Šufliarska)

1. Výskyt, patogenéza

2. Klinická manifestácia

3. Diagnostické metódy

4. Terapia, prognóza

 

Feminizující nádory nadledvin (Luboslav Stárka)

1. Definice

2. Etiologie a patogeneze

3. Klinický obraz

4. Diagnostika

5. Diferenciální diagnostika

6. Terapie

 

Adrenokortikálny karcinóm nadobličky (Mikuláš Pura)

1. Epidemiológia

2. Genetika

3. Klinická manifestácia

4. Diagnostika

5. Staging a prognóza

6. Liečba

7. Monitoring pacientov

 

Adrenálne incidentalómy (Ivica Lazúrová)

Definícia

1. Výskyt

2. Klasifikácia

3. Etiológia a patogenézia

4. Diagnostika

5. Liečba

6. Sledovanie pacientov s adrenálnymi incidentalómami

Závery

 

Adrenálne metastázy (Ivica Lazúrová, Hedviga Wagnerová)

Klinické vyšetrenie

Zobrazovacie metódy

Laboratórne vyšetrenia

Biopsia nadobličiek

Liečba a prognóza

 

Nové poznatky a přístupy v lokalizaci tumorů nadledvin (Karel Pacák)

1. Úvod

2. Feochromocytom

3. Neuroblastom

4. Adrenokortikální karcinom

5. Adrenální metastázyZPĚT na detail knihy