Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Lidské papilomaviry a jejich úloha v etiopatogenezi dlaždicobuněčného karcinomu dutiny ústní a orofaryngu

Obsah

Předmluva

 

1. Úvod

 

2. Dlaždicobuněčný karcinom dutiny ústní a orofaryngu

2.1. Epidemiologie dlaždicobuněčného karcinomu dutiny ústní a orofaryngu

2.2. Rizikové faktory dlaždicobuněčného karcinomu dutiny ústní a orofaryngu

2.3. Prekancerózní afekce dlaždicobuněčného karcinomu dutiny ústní a orofaryngu

2.4. Molekulární patogeneze dlaždicobuněčného karcinomu dutiny ústní a orofaryngu

2.5. Klinické projevy dlaždicobuněčného karcinomu dutiny ústní a orofaryngu

2.6. Diagnostika dlaždicobuněčného karcinomu dutiny ústní a orofaryngu

2.7. Mikroskopický vzhled dlaždicobuněčného karcinomu dutiny ústní a orofaryngu

2.8. Biologické chování dlaždicobuněčného karcinomu dutiny ústní a orofaryngu

2.9. Prognóza dlaždicobuněčného karcinomu dutiny ústní a orofaryngu

2.10. Léčba dlaždicobuněčného karcinomu dutiny ústní a orofaryngu

 

3. Lidské papilomaviry

3.1. Úloha virů v etiopatogenezi lidských nádorů

3.2. Historie výzkumu papilomavirů

3.3. Taxonomie papilomavirů

3.4. Genetika lidských papilomavirů

3.5. Dlaždicobuněčný epitel jako přirozené sídlo HPV infekce

3.6. Přenos lidských papilomavirů

3.7. Vývojový cyklus lidských papilomavirů

3.8. Průběh infekce a imunitní odpověď na infekci lidskými papilomaviry

3.9. Metody detekce lidských papilomavirů

3.10. Lidské papilomaviry jako původci zhoubných nádorů

3.11. Léčebné možnosti infekce lidskými papilomaviry

 

Obrazová příloha

Literatura

Internetové odkazy

Zkratky

Summary

RejstříkZPĚT na detail knihy