Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Kritické stavy v porodnictví

Obsah

Kolektiv autorů

Obsah

Zkratky

Představení autora

Poděkování

Předmluva

Úvod

 

1. Proč umírají matky (Dolenská S.)

2. Systém záchranné akce (Dolenská S., Pařízek A.)

 

RESUSCITACE

3. Bezvědomí (Bláha J.)

4. Resuscitace těhotné (Kolníková I., Bláha J.)

5. Resuscitace novorozence (Dokoupilová M.)

6. Zajištění novorozence k transportu (Vobruba V.)

 

TRAUMA

7. Šok (Dolenská S.)

8. Termický úraz v těhotenství (Brož L., Tokarik M.)

9. Trauma v těhotenství (Kepák J.)

10. Dopravní úrazy těhotných žen - specifika neodkladné péče (Kepák J.)

 

KRITICKÉ STAVY PORODNICKÉHO PŮVODU

11. Srdeční zástava v těhotenství a při porodu (Dolenská S.)

12. Syndrom aortokavální komprese (Pařízek A., Drábková J., Kokrdová Z.)

13. Nepravidelnosti porodního mechanismu při poloze podélné hlavičkou (Kubínová K.)

14. Poloha pánevním koncem (Hašlík L., Pařízek A.)

15. Předčasný porod (Binder T., Pařízek A.)

16. Tokolýza (Pařízek A.)

17. Intrauterinní chirurgie (Koucký M., Žižka Z., Pařízek A.)

18. Hypertenze a preeklampsie v těhotenství (Krejčí H., Koucký M., Horáková V.)

19. HELLP syndrom (Šimetka O., Pařízek A.)

20. Eklampsie (Štourač P.)

21. Diabetes, diabetická ketoacidóza a hypoglykémie (Krejčí H.)

22. Onemocnění jater v souvislosti s těhotenstvím (Vítek L., Fartáková Z.)

23. Virové hepatitidy (Urbánek P.)

24. Syndrom diseminované intravaskulární koagulace (Kvasnička J.)

25. Trombofilie a profylaxe trombotických komplikací v těhotenství (Kvasnička J.)

26. Antifosfolipidový syndrom v těhotenství (Kvasnička J.)

27. Žilní a arteriální trombózy v těhotenství a v šestinedělí (Kvasnička J.)

28. Embolie plodovou vodou (Pařízek A.)

29. Vzduchová embolie v porodnictví (Koucký M.)

30. Krvácení během těhotenství, při porodu a v šestinedělí (Kokrdová Z., Pařízek A.)

31. Peripartální život ohrožující krvácení (Kolektiv autorů - mezioborové konsenzuální stanovisko)

32. Konzervativní léčba poporodního krvácení (Seidlová D., Blatný J.)

33. Trombelastografie (Polák F.)

34. Chirurgické postupy řešení život ohrožujícího peripartálního krvácení (Sláma J.)

35. Poporodní poranění a intervenční radiologie (Boudný J.)

36. Makrosomní plod (Pařízek A.)

37. Porodní poranění análního sfinkteru (Kališ V., Rušavý Z.)

38. Placenta praevia, placenta accreta a vasa praevia (Drahorádová P., Pařízek A.)

39. Inverze dělohy (Hájek Z., Krejčí V.)

40. Účelná hemoterapie v porodnictví (Dušková D., Fučíková Z.)

41. Mekonium (Maryšková K., Pařízek A.)

42. Prolaps pupečníku (Frühauf F.)

43. Dystokie ramének (Záhumenský J.)

44. Vícečetné těhotenství (Koucký M., Pařízek A.)

45. Porodnické kleště (Pařízek A., Kužel D.)

46. Vakuumextrakce (Šimetka O.)

47. Císařský řez (Pařízek A.)

48. Peripartální kardiomyopatie (Král J.)

49. Hypotrofie plodu - intrauterinní růstová retardace plodu (Binder T.)

50. Zmenšovací operace (Pařízek A.)

51. Sepse a septický šok u těhotné a v šestinedělí (Mašata J.)

52. Fetomaternální hemoragie (Ľubušký M., Procházka M.)

53. Erytrocytární aloimunizace těhotných žen. Hemolytická nemoc plodu a novorozence (Ľubušký M., Procházka M.)

54. Porod po předchozím císařském řezu (Hruban L., Janků P.)

55. Ruptura dělohy (Pařízek A., Krejčí V.)

56. Intrauterinní smrt plodu (Sosna O., Pařízek A.)

57. Perimortální císařský řez (Kepák J.)

 

KRITICKÉ STAVY NEPORODNICKÉHO PŮVODU

58. Anafylaxe (Bláha J.)

59. Hypotenze těhotné na porodním sále (Bláha J.)

60. Vysoká/totální spinální blokáda (Bláha J.)

61. Toxický účinek lokálních anestetik (Horáček M.)

62. Komplikace regionální anestezie (Bláha J.)

63. Komplikace celkové anestezie (Bláha J.)

64. Postpunkční cefalea (Bláha J.)

65. Potransfuzní reakce (Dušková D.)

66. Infekce streptokokem skupiny B (Koucký M.)

67. Infekce virem herpes simplex (Mašata J., Záhumenský J.)

68. Varicella a herpes zoster v těhotenství (Mašata J.)

69. Limitované těhotné a interkurentní onemocnění (Drábková J.)

70. Uštknutí hadem v těhotenství (Valenta J.)

71. Hemolyticko-uremický syndrom (Drábková J.)

72. Abúzus drog v těhotenství (Vavřinková B., Drábková J.)

73. Psychické poruchy v těhotenství a po porodu (Jirák R., Dušková M., Hill M.)

74. Hostilita, agresivita, nedostatečná spolupráce (Drábková J.)

75. Ovariální hyperstimulační syndrom (Nosková P., Řežábek K., El Haddad R. A.)

76. Maligní hypertermie (Schröderová I.)

 

RejstříkZPĚT na detail knihy