Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

90. výročí objevu inzulínu

Historie a současnost inzulínové terapie

Obsah

OBSAH

Věnování

Úvodem

Jak byl objeven inzulín

Počátky terapie inzulínem v českých zemích

Počátky komerční výroby inzulínu v Eli Lilly and Company

Počátky výroby inzulínu ve firmě Hoechst v Německu

Novo Nordisk - 90 let zkušeností s výrobou inzulínu

Zásadní objevy po objevu inzulínu, které posunuly diabetologii

Současnost léčby inzulínem a její perspektivy

Léčba inzulínovými pumpami v ČR

Může být diabetes 1. typu infekční nemoc?

Úvahy o genetické podstatě diabetu mellitu

Jak se léčí dětský diabetes u nás a v Evropě?

ZávěremZPĚT na detail knihy