Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Léčba zlomenin pánve a acetabula

Obsah

Obsah

Autorský kolektiv

Předmluva (Oldřich Čech)

Úvod (Valér Džupa, Tomáš Pavelka, Stanislav Taller)

I. Obecná část

1. Epidemiologie zlomenin pánve a acetabula (Valér Džupa, Jana Chmelová, Filip Fridrich)

2. Anatomie pánve a acetabula (Václav Báča, David Kachlík, Jan Vavrečka)

3. Anatomická a klinická terminologie používaná v pánevní chirurgii (David Kachlík, Václav Báča, Valér Džupa)

4. Biomechanika pánve (Zdeněk Horák, Valér Džupa, Václav Báča)

5. Mechanismus vzniku poranění pánevního kruhu a zlomenin acetabula (Tomáš Pavelka, Valér Džupa, Zdeněk Horák)

6. Diagnostika zlomenin pánve a acetabula (Jana Chmelová, Valér Džupa, Jiří Marvan)

7. Klasifikace poranění pánve (Valér Džupa, Martin Frank, Jiří Skála-Rosenbaum)

8. Klasifikace zlomenin acetabula (Valér Džupa, Jana Chmelová, Tomáš Pavelka)

9. Přidružená poranění (Valér Džupa, Martin Krbec, Robert Grill)

10. Primární léčebná opatření u pacientů s poraněním pánve (František Duška)

11. Primární ošetření poraněné pánve (Tomáš Pavelka, Valér Džupa, Stanislav Taller)

12. Indikace a časování definitivního ošetření (Tomáš Pavelka, Valér Džupa, Martin Krbec)

13. Operační přístupy k pánvi a acetabulu (Valér Džupa, Jan Vavrečka, Stanislav Taller)

14. Standardní techniky osteosyntézy zlomenin pánve a acetabula (Pavel Douša, Valér Džupa, Vladimír Frič)

15. Možnosti miniinvazivních postupů při osteosyntéze zlomenin pánve a acetabula (Stanislav Taller, Jaroslav Šrám)

16. Možnosti navigace při osteosyntéze zlomenin pánve a acetabula (Stanislav Taller, Jaroslav Šrám)

II. Léčení poranění pánve

17. Osteosyntéza poranění předního segmentu pánve (Valér Džupa, Tomáš Pavelka, Stanislav Taller)

18. Osteosyntéza poranění zadního segmentu pánve (Tomáš Pavelka, Valér Džupa, Stanislav Taller)

19. Zavádění iliosakrálních šroubů pomocí klasické CT navigace (Stanislav Taller, Jaroslav Šrám)

20. Role zevní fixace při léčení poranění pánve (Martin Frank, Valér Džupa, Tomáš Pavelka)

21. Lumbopelvická fixace u poranění lumbosakrálního přechodu a pánve (Jiří Matějka)

22. Léčba poranění pánve u dětí (Petr Havránek)

23. Léčba poranění pánve u pacientů s osteoporózou (Stanislav Taller, Valér Džupa)

III. Léčení zlomenin acetabula

24. Osteosyntéza zlomenin zadní stěny a zadního pilíře acetabula (Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Tomáš Pavelka)

25. Osteosyntéza zlomenin přední stěny a předního pilíře acetabula (Tomáš Pavelka, Valér Džupa)

26. Osteosyntéza zlomenin obou pilířů acetabula (Tomáš Pavelka, Valér Džupa)

27. Ošetření kombinovaných poranění acetabula a pánevního kruhu (Jaroslav Šrám, Stanislav Taller)

28. Ošetrenie kombinovaných zlomenín acetabula a proximálneho femuru (Peter Šimko, Valér Džupa)

29. Léčba zlomenin acetabula u dětí (Petr Havránek)

30. Léčba zlomenin acetabula u pacientů s osteoporózou (Valér Džupa, Stanislav Taller)

IV. Komplikace

31. Komplikace léčby zlomenin pánve (Tomáš Pavelka, Valér Džupa)

32. Komplikace léčby zlomenin acetabula (Tomáš Pavelka, Valér Džupa)

V. Rehabilitace

33. Rehabilitace pacientů po zlomeninách pánve a acetabula (Jiří Kříž, Valér Džupa)

VI. Trvalé následky a možnosti jejich řešení

34. Paklouby pánve (Stanislav Taller, Jaroslav Šrám)

35. Možnosti léčby neurologických následků po zlomeninách pánve a acetabula (Pavel Haninec, Radek Kaiser)

36. Urologické a sexuální poruchy po závažném poranění pánve (Robert Grill, Michal Otčenášek, Valér Džupa)

37. Gynekologicko-porodnická problematika poranění pánve (Filip Hron, Michal Otčenášek, Valér Džupa)

38. Možnosti léčby gastroenterologických následků po poranění pánve (Vítězslav Ducháč, Robert Gürlich)

Závěr

Použité zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy